Ak informatika, tak Brno!

„Občas je ťažké na prednáškach nezaspať a najhoršie sú skúšky z matiky a programovacích jazykov,“...sú slová Jakuba Šeböka, študenta druhého ročníka Informatickej fakulty, odboru Aplikovaná informatika.

Foto: Daniel Gašper

Vedel si už na strednej, že tvoje ďalšie študijné kroky povedú do Brna?
Nevedel som to s istotou, lebo, ako každý študent, aj ja som prehodnocoval kam pôjdem na školu. Čechy a Slovensko, to je predsa dosť veľký rozdiel. Ale sústredil som sa na to, aby som sa dostal do Brna, keďže sa tu nachádzajú školy s jednými z najlepších informatických fakúlt v rámci Českej aj Slovenskej republiky.

Čo ťa najviac inšpirovalo/lákalo, aby si šiel sem?
Lákala ma Masarykova univerzita, ktorá má celkovo vo svete veľmi dobré meno a samozrejme ma inšpirovali aj názory kamarátov na štúdium v Brne.

Aký je tvoj názor na formu prijímacích skúšok na MU (TSP)? Ako dlho si sa na ne pripravoval?
TSP beriem ako celkom objektívny prístup k odhaleniu študentových možností. Zdá sa mi fér, že sa porovnávajú schopnosti myslenia a nie nabiflené vedomosti. Ja osobne som sa pripravoval zhruba týždeň – dva, aby som si prešiel čo najviac zverejnených starých testov a zvykol si na úlohy, ktoré v nich sú.

Koľko času v priemere venuješ štúdiu? Informatika je skôr samoštúdium, musíš mu obetovať dosť času aj mimo školy, alebo sa mýlim?
Nedá sa to povedať takto všeobecne, záleží to od jednotlivých predmetov. Sú predmety (praktické), ktoré ti dajú základy a musíš si vedomosti prehlbovať doma a sú predmety (teoretické), ktorým nemusíš venovať až takú pozornosť. Myslím, že celková skladba predmetov v ročníku ti dá priestor aj na užívanie si voľného času.

Ako celkovo hodnotíš obtiažnosť vašich skúšok? Potrebuješ veľa času, aby si sa na ne dostatočne pripravil?
Skúšky z teoretických predmetov sú jednoduchšie a príprave na ne stačí venovať dva, tri dni. Oproti tomu sú skúšky z praktických predmetov dosť náročné, nakoľko ich úspešné zvládnutie závisí v mnohom na práci počas celého semestra. Najhoršie sú typicky skúšky z matiky a programovacích jazykov a čas na ich prípravu sa môže natiahnuť na týždeň a viac.

Čo vyučujúci na vašej fakulte?
Bol som aj na prednáškach na iných fakultách a musím so sklamaním konštatovať, že niektorí naši vyučujúci sú oproti ostatným nezaujímavo vecní a je dosť ťažké prinútiť sa na ich prednáškach nezaspať.

Je štúdium informatiky finančne náročné? Koľko asi minieš na skriptá, ak si ich kupuješ, ak nie, ako inak sa dá u vás dostať k materiálom? Využívaš aj služby knižnice?
Čo sa týka študijných materiálov, máme všetko veľmi kvalitne zdokumentované, či už formou videozáznamov z prednášok, naskenovaných zápiskov z cvičení alebo slajdov v elektronickej forme. Tým pádom si dovolím tvrdiť, že školu prejdeš aj bez zakúpenia si jedinej knižky. Ja som si kupoval vytlačené materiály len k naozaj náročným predmetom, ku ktorým som si chcel robiť zápisky. Na fakulte máme síce malú knižnicu, ale nájdeš v nej odbornú knihu ku každej téme. Osobne som ju využil k jednému predmetu, kde bola jej návšteva povinná.

Čo by si odkázal možným ďalším záujemcom o štúdium na FI?
(Smiech) Povedal by som im asi len toľko: Ak informatika, tak Brno! FI dáva naozaj slušné základy toho, čo neskôr každý využije v praxi. Oproti napríklad Vysokému učení technickému má síce viac teoretické zameranie, ale zo študijných ponúk si každý môže vybrať, čo ho naozaj zaujíma a čomu by sa chcel neskôr venovať. A na viac, všetky fakulty sú dobre vybavené, je tu príjemné a pokojné prostredie a popri štúdiu aj veľa zábavy naokolo.

Autor: Dana Lennerová