Bojujte knírem za lepší svět

Medička Martina Žižlavská je prezidentkou brněnské pobočky organizace International Federation of Medical Students Associations (IFMSA CZ). Její hlavní náplní práce je zejména koordinace činnosti tohoto spolku. Nedávno se pod vedením koordinátora Tomáše Babišíka podílela na uspořádání retroběhu a v listopadu chystá další akce spojené s Movemberem, měsícem knírů a prevence mužských nemocí.

Na retroběh se přihlásilo odhadem přes 60 lidí. Foto: Petra Michálková

Jedna z akcí k propagaci Movemberu, Retroběh, se již uskutečnila. O co šlo?
Retroběh se konal v úterý 4. listopadu. Účast byla hojná. Odhadem přišlo přibližně šedesát lidí, kteří se převlékli do retro obleků a běhali přes centrum Brna, kde rozdávali letáčky týkající se Movemberu. Movember je akce, jejíž název vznikl spojením slov November (listopad) a moustache (knír). Tím, že si pánové nechávají narůst kníry, se snaží upoutat pozornost veřejnosti a šířit osvětu o rakovině prostaty a varlat.

Jaké byly reakce veřejnosti na Retroběh v centru Brna?
Veskrze velmi pozitivní, lidé se většinou smáli.  Retro obleky poutaly pozornost, jednotlivci si tak brali letáčky a my jsme jim vyprávěli, o co se jedná. Navíc máme čím dál více účastníků.

Jaké je mezi lidmi obecné povědomí o tom, co to vůbec Movember je?
Někteří mladší lidé už o tom zaslechli třeba na sociálních sítích. Ale ti starší často moc neví, o co se jedná. Většinou se nám daří zaujmout především pány.

Důležitá je prevence
Martina Žižlavská je lokální prezidentkou brněnské pobočky IFMSA. Foto: Valná hromada IFMSA CZ v Ostravě

Martina Žižlavská je lokální prezidentkou brněnské pobočky IFMSA. Foto: Valná hromada IFMSA CZ v Ostravě

Cílem Movemberu je zvýšit povědomí o „mužských nemocech“ – rakovině prostaty a varlat – a jejich prevenci. Jsou tato onemocnění v současnosti závažná? Jak probíhá jejich prevence?
U rakoviny varlat je velmi důležité včasné zachycení. Je nezbytné provádět pravidelná samovyšetření a především se v případě jakéhokoli nálezu rozhodně nestydět a zajít co nejdříve k lékaři. My se toto snažíme lidem připomínat, vysvětlovat jim, jak se to dělá. Rakovina prostaty je jednou z nejčastěji diagnostikovaných typů rakovin u mužů. Riziko jejího výskytu narůstá s věkem – lékaři by měli provádět preventivní vyšetření u všech mužů starších padesáti let, případně u pacientů s podezřením na onemocnění prostaty. Zahrnuje to jak specifické krevní testy, tak poněkud neoblíbené vyšetření „per rectum“.

Jak IFMSA CZ získává finanční prostředky na své projekty?
My jsme jako celek nezisková organizace a většinou se snažíme získat granty na konkrétní projekty, případně sponzorské dary od soukromých firem. Kupříkladu 14. a 15. listopadu se konal Světový den diabetu, což je jeden z našich největších projektů semestru. Na něj se nám podařilo získat grant od nadace „Vpohybu“ od Vodafone.

Zpátky k Movemberu. Muži, kteří sympatizují s Movemberem, to mají celkem jednoduché. Nechají si narůst knír a stanou se z nich tzv. Mo-bros. Co ale slečny? Co mohou dělat pro propagaci Movemberu? Jak se z nich stanou „Mo-sistas“?
Holky se zapojují také. Samozřejmě, že kníry většině ženské populace nerostou (smích). Nicméně propagovat Movember mohou například šířením informací pomocí sociálních sítí, případně osvětou mezi svými přáteli a partnery.

Již jsme zmínili retroběh. Jaké další akce spojené s Movemberem ještě chystáte?
Vyvrcholením Movemberu bude večírek v Mersey klubu, který je plánovaný na 26. listopadu. Dále jde samozřejmě o neustálé motivování lidí, aby si nechali narůst kníry. Proto celý měsíc probíhá fotosoutěž o hodnotné ceny, při které muži nahrávají své fotky s kníry na internet.

Přispět může každý

Akce je zároveň benefiční. Jakým způsobem vybíráte prostředky?
Na stránkách movember.cz se lze zaregistrovat a formou crowdfundingu je možné přispět určitou částkou. Lze sem vkládat i fotografie. Kluci zde fotí, jak jim roste knír, a snaží se tím vtipně motivovat další lidi k příspěvkům.

Čím vším se vaše organizace zabývá?
Máme asi třináct běžících projektů, které jsou rozděleny do sekcí. Jednak je to veřejné zdraví, kam se řadí právě Movember nebo zmíněný Světový den diabetu a další projekty. Potom máme sekci, která se zabývá vzděláváním mediků. Zde organizujeme přednášky pro studenty, tzv. MediCafé, které bývají v kavárně Trojka. Další sekcí je Reproduction and AIDS, zabývající se pohlavně přenosnými chorobami. Poslední sekcí jsou lidská práva a mír, kde při pořádání přednášek spolupracujeme s Lékaři bez hranic. Kromě projektů však organizujeme také zahraniční měsíční stáže pro mediky.

Znáte se osobně s muži, kteří se zapojili do Movemberu? Jak se vám líbí tato móda, dle které si muži nechávají narůst knír?
Určitě. Spousta lidí přímo z mého okolí se zapojuje. Některým kníry rostou hodně a vypadá to elegantně, u jiných je to vtipnější. Ale celé je to vlastně právě o tom humoru. Móda kníru je už dávno za námi a dnes to – hlavně u mladých lidí – bije do očí. Takže věřím, že se rozhodně jedná o zajímavou myšlenku, která dovede lidi upoutat a pobavit.

Lukáš Vlasák, Ondřej Myšák