Brněnské zastupitelstvo doporučilo odsun nádraží. Poslední slovo bude mít vláda

Zastupitelstvo města Brna dnes doporučilo na základě studie proveditelnosti odsun nádraží k řece Svratce. O finální variantě železničního uzlu v Brně by měla rozhodnout na jaře vláda. Ministr dopravy v demisi Dan Ťok v minulosti podporoval spíše odsun nádraží z centra.

Foto: Youtube.com/Komunikace SŽDC

Zastupitelstvo rozhodovalo na základě studie proveditelnosti od Správy železniční dopravní cesty. Ta posuzovala tři varianty: Petrov, u řeky a bez projektu. Varianta bez projektu byla vyhodnocena jako nevyhovující kvůli omezené kapacitě stávajícího nádraží. Studie neřeší jen polohu samotného hlavního nádraží, ale železniční dopravu ve městě jako celek, a vyhodnotila varianty u řeky i Petrov jako přínosné.

Varianta Petrov by znamenala zachování nádraží blízko centra města. Nádraží by se přesunulo o několik set metrů k dnešní zastávce Nové sady a u městské hromadné dopravy by nebylo potřeba velkých změn. Studie počítá s několika různými verzemi nádraží pod Petrovem. Například jedna předpokládá zbourání obchodního domu Tesco. Pokud by došlo k jeho zachování, mohlo by vzniknout pouze pět průjezdných nástupišť. Problematičtější je zapojení vysokorychlostních tratí, které by bylo řešeno dlouhým tunelem, jenž by vyšel nákladněji než napojení vysokorychlostní tratě při odsunu nádraží.

Varianta u řeky Svratky by znamenala odsun nádraží zhruba do polohy současného Dolního nádraží. Mimo jiné by tato varianta znamenala nutnost zásadní reorganizace městské hromadné dopravy, dalších investičních akcí města a také delší čas strávený dojížděním z nádraží do centra města. Výhodou je ale rychlejší realizace, nižší investiční náklady a také levnější zapojení vysokorychlostní železnice. Tato varianta také koresponduje s platným územním plánem a výrazně by napomohla vytvoření nové moderní čtvrti mezi centrem a nádražím.