Budoucnost sociálních studií je ohrožena, zaznělo na Dni fakulty

Hlavním tématem letošního Dne fakulty na Fakultě sociálních studií se kromě předávání cen stala diskuze nad budoucností sociálních věd. Pověst společenskovědních oborů se v očích veřejnosti i politiků zhoršuje nejen v České republice, ale i v zahraničí. Profesoři humanitních oborů jim chtějí vrátit důstojnost a více se věnovat výzkumné činnosti.

Den fakulty se na Fakultě sociálních studií konal ve čtvrtek 16. března. Foto: Jitka Janů/LeMUr.mu

Akademici na Dni fakulty, který se konal šestnáctého března, ocenili nejlepší studenty a zhodnotili uplynulý rok. Děkan Břetislav Dančák se zamyslel nad současným stavem Fakulty sociálních studií a předpověděl budoucí vývoj. Podle něj je pozitivní, že letos vzrostl počet přihlášek a zájem o studium mělo i více lidí. Celkem studenti podali přes šest tisíc přihlášek. Dančák však upozornil na státní limity, kvůli kterým fakulta v příštích letech možná přijme méně studentů. Týkají se hlavně uchazečů o bakalářské a částečně i magisterské studium.

Počet doktorandů vedení fakulty ale snížit odmítlo. Momentálně jsou na Fakultě sociálních studií asi čtyři tisíce studentů, což je podle Dančáka vyhovující. Pokud FSS v příštích letech přijme méně studentů, povede to i k propouštění jejích zaměstnanců. „Fakulta stojí na dvou základních pilířích, a to na vzdělávání a výzkumu,“ řekl Dančák a vyzval odborné asistenty, aby se více věnovali výzkumné činnosti, která je pro fakultu nezbytná. Problém se blíží i s koncem Operačního projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, evropského fondu, ze kterého dostala FSS před čtyřmi lety přes padesát milionů. V té době vznikla na fakultě nová pracovní místa, která nejspíš zaniknou.

Sociální vědy jsou podceňovány

Dančák vyzval také k aktivnímu přístupu v obhajování humanitních studií v očích politiků a veřejnosti. Odmítl stavění společenskovědních oborů do opozice s těmi technickými, jak to mnozí politici dělají. O zákulisí politického procesu promluvil psycholog Zbyněk Vybíral. Podle něj poradce politiků akademická obec často neuznává. Vedoucí katedry sociální politiky a sociální práce Jiří Winkler si myslí, že je potřeba řešit situaci i na nižších než politických úrovních. „Katedry mají harmonizovat vývoj vědy a výzkumu s požadavky veřejnosti. Výsledky takové spolupráce by přispěly k lepšímu vnímání sociálních věd,“ namítl Winkler.

Podle řady přítomných fakulta dosáhla vrcholu svého potenciálu. Vedení by se mělo soustředit na udržení současného stavu. Budoucnost může být totiž s ohledem na vývoj zahraničních trendů vůči humanitním oborům velmi špatná.

Jan Kříž