Career Week nabízí přednášky i workshopy zaměřené na pracovní trh

Součástí akce Career Week, která je pořádáná studentským spolkem ELSA Brno, je několik přednášek a workshopů zaměřených na uplatnění na trhu práce. Uskuteční se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity ve dnech 13. až 15. dubna.

Každý den se na Career Weeku uskuteční tři workshopy a jedna odborná přednáška. Na přednáškách vystoupí významní aktéři právnické obce České republiky, na workshopech budou menší skupinky účastníků, budou interaktivnější. Nutností je přihlásit se na ně nejpozději do 8. dubna.

Akce se pořádá nejen  pro studenty Právnické fakulty, ale i pro ty, kteří si chtějí vylepšit své uplatnění na pracovním trhu. Účastníci si mohou vytvořit například motivační dopis v angličtině, vyzkoušet si pracovní pohovor nanečisto nebo se naučit umění improvizace. Více informací lze nalézt na facebookových stránkách akce.

Kristýna Drápalová