CEITEC: Máme nové možnosti v poznávání mozku

Vědci z výzkumného centra CEITEC Masarykovy univerzity mají možnost nově využívat dva přístroje za přibližně sto milionů korun. Tomografy zobrazují funkce a struktury mozku a míchy za pomoci nukleární magnetické rezonance.

Sdílená laboratoř multimodálního a funkčního zobrazování získala nové přírůstky. Foto: Masarykova univerzita

Sdílená laboratoř multimodálního a funkčního zobrazování získala nové přírůstky. „Díky novým magnetickým rezonancím budeme mít přesnější a detailnější výsledky měření a můžeme provádět nové typy měření, které dosud nebylo možné v České republice realizovat,“ uvedl koordinátor výzkumu mozku a lidské mysli Ivan Rektor.

Informace z oblasti neurozobrazování uplatní pracovníci při výzkumu funkcí mozku, a to zejména u neurodegenerativních onemocnění typu Parkinsonovy či Alzheimerovy choroby. Získané informace poté budou důležité pro včasnou diganostiku nemoci a ke zlepšení prognózy. Odborníci připravují také spolupráci s Fakultní nemocnicí u svaté Anny. Používat přístroje plánují i při studiu fungování zdravého mozku, při zkoumání rizikového chování řidičů nebo vnímání hudby.

Zlata Bauerová