Čestným doktorem Masarykovy univerzity je americký právník

Nejnovějším držitelem čestného doktorátu Masarykovy univerzity se stal americký právník. Michael Paul Seng převzal ocenění akademiků za přínos k rozvoji právní vědy. Dlouhodobě s univerzitou spolupracuje a stál u začátku spolupráce mezi brněnskou Právnickou fakultou Masarykovy univerzity a John Marshall Law School v Chicagu.

Michael Paul Seng (nalevo) obdržel čestný doktorát. Foto: Markéta Sulková / Lemur

Americký právník Michael Paul Seng obdržel čestný doktorát Masarykovy univerzity. V aule Právnické fakulty tak akademičtí představitelé univerzity ocenili zásluhy profesora Senga v oblasti právní vědy. Významně přispěl k zahájení spolupráce mezi Právnickou fakultou Masarykovy univerzity a chicagskou John Marshall Law School, na které stále působí. Studenti práv mohou díky dohodě o spolupráci vyjet na studijní pobyt do Chicaga.

Profesor Seng patří k předním odborníkům v oblasti ústavního práva a právní komparatistiky v USA. Zabývá se mimo jiné otázkami bytového práva a spravedlivé bytové politiky. „Považuji za důležité, že v případě profesora Senga získává čestný doktorát člověk, který s naší univerzitou dlouhodobě spolupracuje a má s ní úzký vztah,“ uvedl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Podle směrnice Masarykovy univerzity uděluje univerzita čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa vynikajícím českým i zahraničním osobnostem, jejichž tvůrčí přínos k rozvoji vědy, kultury či umění je mezinárodně uznáván. Návrh na udělení čestného doktorátu podávají rektor univerzity a děkan příslušné fakulty.