David Klement

Jsem krutý korektor, editor a šéfredaktor, jenž je živ zoufalstvím a nezměrnou bolestí svých ztýraných redaktorů. Vystudoval jsem PLIN na MU a do LeMUra jsem vstoupil v roce 2016.

Jsem krutý korektor, editor a šéfredaktor, jenž je živ zoufalstvím a nezměrnou bolestí svých ztýraných redaktorů. Vystudoval jsem PLIN na MU a do LeMUra jsem vstoupil v roce 2016.