Děkanka PrF navrhuje úpravu přijímacích testů

Právnická fakulta Masarykovy univerzity připravuje změnu přijímacích testů na rok 2018. Nová podoba přijímacího řízení se týká uchazečů o magisterské studium práva v programu Právo a právní věda. Zatím však není jasné, jak budou nové testy vypadat.

Markéta Selucká říká, že studenti na právech by měli znát i humanitní základ. Foto: Jitka Janů/LeMUr.mu

O změnu podmínek pro přijetí usiluje především děkanka právnické fakulty Markéta Selucká. Podle ní stávající forma testů odhaluje pouze obecné schopnosti studovat na vysoké škole. „Právo je humanitní obor a vedle inteligentních studentů, potřebujeme i ty, kteří mají obecný humanitní základ,“ domnívá se Selucká.

K návrhu na změnu přijímacích zkoušek se přiklání i většina členů Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity, podle kterých jsou testy studijních předpokladů (TSP) nedostačující. Zatím však není jasné, jakou formu budou nové testy mít. Vedení fakulty rezolutně odmítá SCIO testy, které v současnosti využívá pouze fakulta sociálních studií. Stejně tak nechtějí, aby součástí přijímacího řízení byla odborná esej.

Děkanka Selucká navrhuje dvě varianty TSP. Verzi pro přírodní vědy mapující mimo jiné matematické, fyzikální a chemické znalosti a variantu pro humanitní vědy sledující literární, historický a společenskovědní základ. „V ideálním případě by na základě těchto znalostí měl uchazeč prokázat svou schopnost vnímat věci v souvislostech,“ doplnila děkanka Selucká. Toto řešení však může pro studenty technických středních škol představovat jisté znevýhodnění.  O podobě nových testů se stále jedná.

Kristýna Šopfová