Děláme si rozvrh II: zápis předmětů a seminárních skupin

Minule jsme v článku určeném nejen našim čerstvě přijatým kolegům probírali první fázi tvorby rozvrhu každého studenta Masarykovy univerzity – tedy registraci předmětů. Dnes navážeme zápisem předmětů a seminárních skupin a probereme také možnost, jak předmět studovat, i když nesplňujeme některé z kritérií nutné pro jeho zapsání.

Informační systém Masarykovy univerzity. Foto: is.muni.cz

Toto je druhý díl našeho seriálu o sestavování rozvrhu. První si můžete přečíst zde: Děláme si rozvrh I: registrace předmětů.

Zápis předmětů je, pokud nenastanou potíže, pouze formalitou. Na rozdíl od registrace předmětů zápis nevyžaduje z naší strany žádnou aktivitu. Pokud máme splněny všechny předpoklady a v registrační frontě jsme se umístili nad čarou, předmět se nám automaticky zapíše v noci po začátku období zápisu a při každé další změně. Jakmile máme předmět zapsaný, můžeme ho s začátkem semestru začít studovat. Období, kdy se předměty zapisují, najdeme na stejném místě jako termín registrace, tedy v ISu v sekci „Student“, „Registrace a zápis předmětů“ pod odkazem „Kdy se mohu registrovat?“.

Seminární skupiny dělají rozvrh

Většinu studentů by však datum začátku zápisu předmětů mělo zajímat z jiného důvodu – začíná totiž také zápis seminárních skupin. Pokud máme zaregistrované předměty, které mají seminární skupiny, budeme mít možnosti zvolit z několika variant. Ty se často budou lišit časem konání i vyučujícím. Jestli tak nechceme každý týden chodit na seminář v pátek v pět odpoledne a potkávat se tam s nejpřísnějším vyučujícím na škole, je záhodno se startu zápisu účastnit na sekundu přesně a vybrat si skupinu v čase, který nám vyhovuje. Účast na seminářích je totiž na rozdíl od přednášek většinou povinná.

Klikem na „Přihlašování do seminárních skupin“ na stránce „Registrace a zápis předmětů“ najdeme seznamy seminářů pro jednotlivé předměty. Stejně jako při registraci předmětů si  stačí u varianty, která nám vyhovuje, otevřít klikem na „zkusit se přihlásit“ přihlašovací stránku, která pro tentokrát bude obsahovat chybové hlášení. Takto si v jednotlivých panelech prohlížeče otevřeme stránky všech seminárních skupin, které si chceme přihlásit. Jakmile se sekundová rafička posune na dvanáctku, tyto stránky v prohlížeči hromadně obnovíme. Teprve pak ovšem začíná skutečný souboj o semináře.

Pro všechny studenty dané fakulty totiž zápis seminárních skupin začíná ve stejnou hodinu, což může znamenat přetížení ISu a jeho pomalejší odezvu. Než se nám tedy přihlašovací stránky našich seminářů znovu načtou, může to chvíli trvat. Je třeba být operativní. V případě, že nás přivítá oznámení prohlížeče „stránku nelze načíst“, znova ji obnovíme. Pokud jsme konfrontováni se suchým oznámením v duchu „pro překročení kapacity skupinu nelze zapsat“, je dobré mít připravenou záložní variantu například v jiném okně prohlížeče. V ideálním případě nás ale přivítá hláška říkající, že seminář byl úspěšně zapsán.

Nic není tak snadné, jak to vypadá

Ne každý předmět ale dostaneme příležitost si zapsat. Na stránce „Registrace a zápis předmětů“ můžeme nad seznamem zaregistrovaných předmětů kliknout na „vypsat podrobné informace“ a dívat se po červeně označených předmětech. Problém může být v tom, že nemáme ukončený nějaký předmět, který je pro zapsání předmětu nezbytný, či  nesplňujeme nějaký jiný předpoklad. Nejčastěji jsme se ale prostě nedostali do limitu maximálního počtu studujících. Ve všech případech si můžeme podat žádost o výjimku kliknutím na odkaz u problematického předmětu. Tu uděluje vyučující předmětu. Pochopitelně je dobré mít opodstatněný důvod, proč obecně nastavená pravidla obcházíme, a srozumitelně ho formulovat v podobě jakéhosi krátkého motivačního dopisu. Pokud nám vyučující předmětu výjimku udělí, do předmětu se dostaneme.

Ne každý se trefí na poprvé

Změny v zápisu předmětů jsou poslední fází sestavování rozvrhu. To na rozdíl od registrace a zápisu probíhá už v samotném semestru, typicky v jeho prvních čtrnácti dnech. Toto období je určeno k tomu, abychom si zapsané předměty vyzkoušeli. Pakliže se nám kvůli něčemu nezamlouvají, máme možnost si je beztrestně zrušit. Hodí se to také, pokud zjistíme, že toho máme v rozvrhu příliš mnoho a nestíháme plnit své povinnosti.

Pokud nějaký zaregistrovaný předmět nemáme zapsaný kvůli překročení kapacity, právě v tomto období také nejčastěji někteří studenti před námi předmět odregistrují a my se tedy můžeme posunout na jejich místo. Proto se vyplatí kontrolovat, co vlastně máme zapsáno. Poslední formalitou, o kterou nás IS sám požádá, je potvrzení zápisu předmětů. Tím dáváme najevo, že jsme srozuměni s tím, co vše budeme v nadcházejícím semestru studovat. Pokaždé, když se ale seznam našich předmětů z nějakého důvodu změní, musíme ho znovu potvrdit.

Pak už nezbývá nic jiného, než se vrhnout do samotného studia. To už je ale námět na jiné články – přesně takové, jaké budete celý semestr nacházet na lemurmu.cz.

Lukáš Valášek