Děláme si rozvrh I: registrace předmětů

Tento článek je určený především těm, kteří v nejbližších týdnech zápisem oficiálně vkročí do svého studia na Masarykově univerzitě. To ale vůbec nevylučuje, že si v něm najdou své i ostřílenější studenti. Registrace předmětů – to je činnost, která studentovi MU podstatně ovlivňuje celý semestr, i když na ni dojde ještě před jeho začátkem. Jaké předměty zvolíte a jestli se vám je povede v konkurenci ostatních zájemců získat, totiž vytváří váš rozvrh a má drtivý dopad na volný čas.

Informační systém Masarykovy univerzity. Foto: is.muni.cz

Registrace probíhá, jak jinak, než prostřednictvím Informačního systému MU (ISu). Najdeme ji po přihlášení v sekci „Student“ pod Registrace a zápis. Registrace je jakýmsi předběžným vyjádřením zájmu o studium předmětu. Sama o sobě nás k ničemu nezavazuje. Slouží hlavně k tomu, aby vedení kateder zjistilo zájem o jednotlivé předměty a mohlo tomu přizpůsobit například rozdělení učitelů. Mnoho předmětů ale má omezený počet míst a naše pořadí v rámci registrace má vliv na to, jestli vůbec dostaneme příležitost předmět studovat, či ne.

Kreditové kasty

Nejprve zjistíme, kdy pro nás vlastně doba registrace předmětů nastane. To závisí na fakultě, pod níž spadají předměty, které si chceme registrovat. Termín ale ovlivňuje také počet kreditů, jež už jsme stihli nashromáždit za předchozí studium. Studenti jsou totiž právě podle počtu svých kreditů rozděleni celkem do pěti registračních vln. Úplně nejdřív dostávají příležitost vybrat si předměty ti, kteří mají nejblíže k dokončení studia, a jako poslední ti, kteří s ním teprve začínají. Přesná pravidla najdeme tady.

Svůj den D ovšem bez zbytečného počítání najdeme také po kliknutí na odkaz „Kdy se mohu registrovat?“ v horní části stránky. Pokud tedy například navštěvujete Fakultu sociálních studií, přijdete na to, že registrace pro ni začíná 28. 6. 2010 v pět hodin odpoledne. Začátečník s nula kredity ale dostane příležitost až o několik pracovních dnů později.

Registrujeme prakticky
Teď už ale dost teorie. Přejdeme k samotné registraci. Je pár minut před pátou hodinou a my sedíme u počítače se spolehlivým připojením k internetu a máme v ISu otevřenou stránku „Registrace a zápis předmětů“. Začneme tím, že v pravém horním rohu stránky zvolíme následující semestr, tedy „podzim 2010“. Pokud je zvolené jiné období, systém nám nic zaregistrovat nedovolí.

Pro nás je důležitý hned druhý odkaz na stránce – „Přidat předměty dle šablony“. Tady se proklikáme až ke svému oboru. Konkrétní podoba šablony se pak už liší podle fakulty. Může být rozdělena na jednotlivé semestry či na povinné a volitelné předměty. Když už se v registrační šabloně dostaneme k nějakému předmětu, kliknutím na jeho kód si otevřeme stránku s informacemi o něm.

Přísnost učitele prozradí IS
Pokud tady pod nadpisem „Rozsah“ najdeme například 2/1, znamená to, že za týden nás čekají dvě hodiny přednášek a jedna hodina cvičení, přičemž se v obou případech jedná o vyučovací hodiny v délce 45 minut. Když se držíme našeho příkladu, v praxi to pro nás může znamenat také dvouhodinové cvičení jednou za čtrnáct dnů. To už se dozvíme z dalších specifikací předmětu. Důležité jsou rovněž „Předpoklady“. Nejčastěji tu objevíme kódy předmětů, které již musíme mít dokončené, abychom předmět mohli studovat. Pokud tu ale kód předmětu začíná „!“, znamená to, že ten který předmět naopak nesmíme mít absolvovaný. Může tu být zmíněna i spousta dalších podmínek včetně minimálního počtu kreditů nebo specifických zkušeností.

Pod „Omezení zápisu do předmětu“ pak vidíme klíčový údaj – maximální počet těch, kteří předmět můžou studovat. Kombinace nízkého čísla a atraktivního předmětu znamená, že dostat se do něj nebude lehké. Zatímco předměty s neomezenou kapacitou si můžeme pohodlně zaregistrovat kdykoliv v období registrace, o kapacitně omezené předměty je nutné bojovat už těsně po jejím začátku. Dále si můžeme pročíst popis předmětu, osnovu výuky, povinnou literaturu či podobu zkoušky. Úplně dole na stránce se pod čarou skrývá statistika známek za předchozí semestr. Vyplatí se si ji projít, protože poskytuje včasné varování před ne zrovna lehkými předměty.

Přihlašování o páté
A teď už budeme skutečně registrovat. U názvu každého předmětu v registrační šabloně najdeme odkaz na „Zkusit se přihlásit“. Ten otevře stránku v nové záložce, v níž se bude psát něco o neúspěchu. To nám však nevadí. Záložku nezavíráme a pokračujeme tak se všemi předměty, které chceme zaregistrovat. S úderem páté hodiny totiž všechny tyto záložky prohlížeče otevřené vedle sebe znovu načteme a předmět se nám úspěšně zaregistruje. Uděláme to tak, že klikneme na jakoukoliv z těchto záložek pravým tlačítkem myši a z menu zvolíme „Obnovit vše“. Jakmile tak učiníme, můžeme se vrátit zpátky na stránku „Registrace a zápis předmětů“, kde už uvidíme seznam toho, co jsme si právě zaregistrovali. Dole také najdeme tabulku, která nám ukazuje počet kreditů a zkoušek, jež pro nás aktuálně zapsané předměty znamenají. Pokud chceme získat vytyčený počet kreditů pro ukončení studia ve standardní době (180 pro bakalářské a 300 pro magisterské studium), je dobré dosáhnou čísla přibližně 30 kreditů za semestr.

Ještě ale není vyhráno. U předmětů s omezeným počtem míst totiž záleží na našem pořadí. Proto nad seznamem předmětů klikneme na „Vypsat podrobné informace“, kde u každého předmětu vidíme ve sloupečku „Pořadí, Limit“ jako kolikátí jsme se do předmětu zvládli registrovat. Pokud tu tedy najdeme třeba 37/30, znamená to, že jste na 37. místě a míst v předmětu je pouze 30. Pokud ale tahle situace nastane, nemusíme zoufat. Je totiž pravděpodobné, že si někteří před námi své rozhodnutí rozmyslí. Spousta studentů si zaregistruje více předmětů, než můžou zvládnout, a rozvrh pak dotváří postupně. Stačí tedy vytrvat a za hranici pro zápis se dost možná posuneme. Na této stránce také najdeme červeně napsané, pokud předmět nemůžeme studovat z důvodu toho, že nesplňujeme nějaký předpoklad.

To je pro tentokrát vše. Na finální podobu našeho rozvrhu si musíme počkat až na období zápisu předmětů a seminárních skupin. Právě těmito kroky naše putování za možností studovat námi vybrané předměty završíme.

Pokračovat můžete v druhém díle našeho seriálu o sestavovaní rozvrhu – Děláme si rozvrh II: zápis předmětů a seminárních skupin.

Autor: Lukáš Valášek