Dies academicus 2010

Středa 19. května patřila významné akci Masarykovy univerzity – Dies academicus, při jejíž příležitosti MU odměnila úspěšné vědce a studenty. Vedle ocenění bylo ale slyšet i několik projevů. Mluvilo se o plagiátorských aférách i samotném směřování vysokoškolského vzdělávání.

Dies academicus 2010. Foto: Tomáš Stupka/LeMUr.mu

V aule Právnické fakulty MU se dopoledne 19. května shromáždila akademická obec, aby byla přítomna předávání ocenění úspěšným vědcům a studentům Masarykovy univerzity. „Ceny se v rámci Dies academicus udělují od roku 1997. Soutěž o cenu rektora byla vypsána poprvé při příležitosti oslav 75. výročí Masarykovy univerzity v roce 1994 v oblasti lékařských a přírodních věd a v oblasti humanitních (společenských) věd za objevnou vědeckou práci,“ jak se píše v tiskové zprávě MU.

Celou akci zahájil svým proslovem rektor MU Petr Fiala. Hovořil o neklidu v akademické obci nebo i o napětí mezi vysokými školami a Akademií věd ČR. Neopomenul ani několik podezření z plagiátorství na  univerzitě, která nedávno vyplavala na povrch.

Slovo si po něm vzal náměstek primátora Daniel Rychnovský. Ten označil rektora za unaveného, deprimovaného kapitána lodi, jehož posádka je z poloviny nemocná a kapitán sám se bojí podívat za obzor, protože neví, kam směřuje. Rychnovský přesto žádal přítomné zástupce akademické obce o větší optimismus slovy: „Skandály přejdou, ale město zůstane, univerzita zůstane.“ Také ujistil, že město Brno je hrdé na množství vysokých škol, jimiž se může pyšnit a bude je nadále podporovat.

Dies academicus 2010. Foto: Tomáš Stupka/LeMUr.mu

Dies academicus 2010. Foto: Tomáš Stupka/LeMUr.mu

Rektor si po panu Rychnovském opět vzal slovo, i když to nebylo dopředu v plánu a v reakci na jeho přirovnání k unavenému kapitánovi řekl: „Chci říct, že nejsem deprimován, ale přijde mi, že politici mají optimismus jako povinnou výbavu ke své profesi. Já ale musím říkat věci, tak jak jsou. Já vím, kam loď pluje a posádka je zdravá. Jen se něco děje, někdo nám to moře, po kterém plujeme, vypouští.“

Po proslovech přišlo na řadu samotné oceňování. Zlaté medaile za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy, kultury a umění a rozvoj MU získali doktor Thomas Donaldson Sparling a profesor Michal Charvát. Sparling se významně podílel na budování zahraničního renomé univerzity a také stál u vzniku Centra zahraničních studií MU. Druhý oceněný, profesor Charvát, se zasloužil o vznik a rozvoj Fakulty sportovních studií a patří mezi tvůrce koncepce univerzitního kampusu v Bohunicích.

Cenu rektora za významný tvůrčí čin získal Jan Slovák coby spoluautor unikátní publikace Parabolic Geometries I, která je výsledkem jeho dlouhodobé systematické práce ve výzkumu v oblasti diferenciální geometrie.

Následovalo ocenění studentů za výjimečné studijní výsledky, za účast ve výzkumech nebo za reprezentaci Masarykovy univerzity. Barokní hudbou uzavřelo tuto slavnostní příležitost hudební uskupení Kumštýři z ochoty. Poté se všichni přesunuli do vestibulu, kde čekaly sladké i slané pochoutky a z nápojů například univerzitní víno.

Autor: Klára Trizuliaková