Doktorandi žijí pod úrovní chudoby

S necelou tisícovkou měsíčně musí vyžít někteří doktorandi na Masarykově univerzitě. Celkové stipendium, které studenti dostávají, je sedm tisíc. Z toho platí ubytování, sociální odvody a zbytek jim musí vystačit na zbývající měsíční výdaje, jakými je například i jídlo.

Foto: David Klement / Lemur

Řešení finanční a sociální situace doktorandů na Masarykově univerzitě projednával na poslední schůzi Akademický senát. Téma již bylo navrženo minulý semestr, ale situace se stále nezlepšila. Momentálně mají doktorandi na Masarykově univerzitě stipendium sedm tisíc s tím, že příspěvek od státu, který získá univerzita, je sedm a půl tisíce na jednoho. Z toho si musí doktorandi zaplatit sociální odvody, ubytování a zbývajících pár stovek mají jako rozpočet na měsíční výdaje, jakými jsou i potraviny.

Téma k projednání navrhl senátor Daniel Kerekeš. „Tento problém se netýká pouze naší univerzity, avšak Masarykova univerzita by mu měla nějakým způsobem čelit a ne se jenom vymlouvat na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nebo systém. Zatím však žádné řešení není.“

Na schůzi akademického senátu se k danému tématu vyjádřil i rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. Ten se však zabýval spíše tím, jak se změní podmínky pro zisk stipendia. „Student musí prokázat, že splnil všechny náležitosti za studium, a pak má teprve nárok na stipendium. Není možné vykládat povinnost chodit do školy, jako něco, za co by měl student získat stipendium. Navíc doktorand, který tráví v laboratoři osm hodin denně a více, je v jiné pozici než doktorand na muzikologii. Vytížení v humanitních studiích je výrazně nižší,“ řekl Bek.

Podle Kerekeše by to ale mohl být problém, protože doktorandi by se měli věnovat především své dizertační práci. Tím, že dělají něco jiného, ať už se jedná o práci ve škole či zaměstnání, jenom oddalují svou práci a často se také stává, že musí své studium prodlužovat.

Prozatím se senát shodl na tom, že se vytvoří tým šesti lidí, kde bude zastoupený jak rektorát, tak i zástupce z řady studentů, který o tomto tématu bude diskutovat.