Halas bojuje o život

Pamflety s titulkem „Halas bojuje o život“ visí na Fakultě sociálních studií. Studentský časopis Halas se potýká s finančními problémy a jeho další vycházení je ohroženo.

Budova Fakulty sociálních studií na Joštově. Foto: Jitka Janů/LeMUr.mu

Halas je studentský časopis, který vycházel osmnáct let pod záštitami fakult, nejdříve filozofické a potom sociálních studií. V tištěné podobě byl k mání zpravidla třikrát za semestr a jeho provoz byl financován z edičního fondu univerzity. Studenti v něm mohli najít aktuální informace o dění na fakultě, ale také reflexi událostí již uplynulých a věcí spojených se studiem.

Teď je ale všechno jinak a vydání pátého, již připraveného, čísla Halasu je v ohrožení. Nedávno se na Fakultě sociálních studí objevil pamflet, ve kterém členové redakce píší, že „finančně na suchu se časopis ocitl kvůli kombinaci těchto faktorů: finanční krize, tlak ostatních fakult kvůli nevyváženému čerpání univerzitního fondu na vydávání časopisů a hlavně změna legislativy, jež už neumožňuje tyto peníze čerpat na jiné účely než ty spojené se studiem.“

Fakulta však nenechala Halas úplně na holičkách a nabídla, že může fungovat jako cvičná elektronická dílna studentů žurnalistiky. Redaktoři však tuto nabídku odmítli jednak z důvodu zachování nezávislosti a jednak proto, že by takový krok stejně tištěnou podobu Halasu nezachránil, čímž by podle šéfredaktorky Hripsime Zohrabyan ztratil Halas svoji tvář a také svoji popularitu. Podle jejích informací mají internetové stránky časopisu největší návštěvnost právě po tom, co se na fakultě objeví tištěné vydání časopisu.

Druhou cestou, jak Halas zachránit a kterou redakce zvolila, bylo vytvoření občanského sdružení. Na svoji existenci si tak bude časopis muset finanční prostředky opatřovat sám. Na vydání pátého čísla žádá redakce o grant na Fakultě sociálních studií, na vydání šestého se snaží sehnat sponzora.

A na co se čtenáři Halasu mohli těšit v připravovaném čísle? Co se týče dalšího směřování Halasu, Hripsime Zohrabyan uvedla, že redakce Halasu má v plánu zabývat se děním na fakultě, jak tomu bylo doposud. Témata připravených článků do pátého čísla nám však neprozradila s tím, že máme počkat, až Halas vyjde.

Autor: Klára Vagundová