Jak správně psát e-maily na univerzitě I: Oslovení a rozloučení

Každý student jistě zažil tu velkou chvíli nejistoty, když potřeboval napsat nějakému vyučujícímu. Nebo chvíli ponížení, pokud to udělal špatně a daný vyučující ho na to upozornil. Správně napsaný e-mail či dopis je základem úspěchu a vyhovění vaší žádosti. Jak tedy vyučujícímu napsat?

Foto: David Klement / Lemur

V našem seriálu se dozvíte vše o tom, jak správně začít a ukončit dopis, jak jej strukturovat, čeho se vyvarovat a na co nezapomenout. Tento díl se věnuje problematice oslovení a rozloučení. Není to tak triviální, jak se zdá.

Oslovení

Na „dobrý den“ zapomeňte. V psané komunikaci to není vhodné navázání kontaktu.

Oslovení je základní věc každého dopisu a bývá často největším kamenem úrazu. Přání dobrého dne rozhodně není v psané komunikaci vhodným navázáním kontaktu. Na akademické půdě je nutné si zjistit titul či tituly daného vyučujícího a použít z nich ten nejvyšší. Titul je zvykem přidat za oslovení „vážený pane“ či, v případě dam, „vážená paní“, které je v tomto kontextu aplikovatelné i na ty svobodné.

Nikdy ale neoslovujte všemi tituly najednou.

Akademické tituly bakalářské a magisterské

Pokud píšete člověku, který má před jménem zkratku Bc. a jde tedy o absolventa bakalářského oboru, tímto titulem ho neoslovujte a použijte příjmení. Jinak už je tomu u titulů Mgr. a Ing., u kterých je na místě oslovení „pane magistře“ či „paní magistro“, resp. „pane inženýre“ či „paní inženýrko“.

Akademické tituly doktorské

V případě titulů typu RNDr. a Ph. D. je vhodné užít oslovení „pane doktore“ či „paní doktorko“. Tyto tituly sice nejsou na stejné úrovni, ale oslovení je pro ně shodné.

Vědecké tituly docent a profesor

Před jménem můžete najít i zkratku doc., která značí, že jednáte s docentem či docentkou, tedy je tak i oslovte. Stejně je tomu i u zkratky prof., která označuje nejvyšší vědecko-pedagogickou hodnost, tedy profesora. Pro oslovení platí stejné pravidlo jako u docenta, tedy „pane profesore“ či „paní profesorko“.

Funkce

Zaměstnance univerzity, kteří zastávají nějakou z vyšších funkcí, je zvykem oslovovat právě tou funkcí. Od které funkce přestat oslovovat titulem a začít oslovovat funkcí není definováno, všeobecně můžete za tuto hranici považovat proděkana. U děkana a výše postavených funkcionářů ale už rozhodně použijte funkci.

Rozloučení

Každý dopis musí mít kromě pozdravu i rozloučení. Není dobré psát „děkuji za kladné vyřízení“ či jiné fráze, které dávají už předem najevo, že čekáte vyhovění. Vhodnější je například „děkuji za Váš čas“ či obyčejné „s přáním hezké dne“ nebo „s pozdravem“.

Rozloučení by se mělo nacházet v samostatném odstavci odsazeném od těla dopisu. Pod rozloučením by mělo následovat vaše jméno a případně UČO, pokud nepíšete ze školního adresy.

Quod licet iovi, non licet bovi

Na závěr si dovolíme jednu moralizující poznámku. Častým argumentem, že přece jako studenti nemusíme slušně oslovovat v e-mailech a prosté „dobrý den“ stačí, je, že někteří vyučující odpovídají buď zcela bez pozdravu, či právě s oním „dobrý den“. To ovšem není dobré uvažování, a to z prostého důvodu: oni si to mohou dovolit, student nikoliv. Tedy, jak se říká, co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi. A když budete dodržovat decorum a oni ne, můžete alespoň mít dobrý pocit.