Jakub Fiala

Jakub Fiala, věčný student bakalářského studia na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, kde pár let i pracoval, občas bere do ruky tužku, aby chvíli kreslil nebo psal. Je rodilým Brňákem a svou tvorbu shromažďuje na stránkách www.odemne.com, kde mimo jiné prezentuje vlastní elektronickou kresbu.

Jakub Fiala. Foto: archiv Jakuba Fialy

Jakub Fiala. Foto: archiv Jakuba Fialy

Naděje

Obejmout a nepustit jej,
nahlas tiše snila.
Když přivítal ji,
zapomněla.

Oba dva jak těšili se,
slova krásně zněla.
Přec touha jeho,
osaměla.

Nepřestal však druhým věřit,
dal jim šanci znova.
Jen Tebe prosil,
važ svá slova.

Sic dala mu moc, také vzala,
v klidné noci snění.
A potom jemné
probuzení.

O lásce pravdu mi pověz

Navštěvy své, ty nám nehlásí,
zjeví se náhle a znenadání
Je jak oheň co voda jej uhasí,
nepříjde na tvoje požádání.

Když kamínek dopadne k hladině,
tak zčeří se i naše pocity.
Dopadne hluboko, propadne k hlubině?
Láska je svědek přátelství očitý.

Paper Dolls

(Volný překlad textu písně Kylie Minogue Paper Dolls)

Obrovská je,
ta touha se v duši chvěje mé,
dík bohům i v té tvé,
zas důvod smát se.

Požehnáno, jest dáno,
když den šel spočinout,
chci se k tvému tělu pnout,
aspoň jen dotknout.

Kdy přítmí vítá noc,
láska v srdci mém,
šeptá kdo já jsem,
jsem silná, silná moc,
což však můžu žádat víc,
no přece milovat tvůj rub i líc.

Přání

Já potkal jsem děvče,
našel v ní zalíbení,
co přát ji teď k Vánocům?
Na čelo políbení.
Podobné Tvému cos,
ve tvář mi vtisknula,
Má duše se ke křehké Tvé,
radostí upnula…

Sen

…noci probdil, rána prosnil,
ve snech Tobě vodu nosil,
pročpak, to já nevím však,
možná pro rým jenom tak…

Autor: Jakub Fiala