Josef Fiala opět vede katedru občanského práva

Dočasně funkce zproštěný vedoucí katedry občanského práva na Právnické fakultě Josef Fiala se dočkal očistění svého jména. A to ve spojitosti nařčení z plagiátorství při reprintu jednoho z článků, na kterém se jako spoluautor podílel. Dále také v souvislosti s pochybami ve dvou závěrečných pracích, přičemž jednu vedl a druhou kontroloval.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Foto: Ondřej Myšák/LeMUr.mu

„Komise v opakované publikaci článku neshledala porušení etických pravidel,“ uvedla tisková mluvčí MU Tereza Fojtová. „Děkanka právnické fakulty Naděžda Rozehnalová vzala v úvahu hodnocení profesora Fialy odbornou a fakultní veřejností, včetně vyjádření většiny členů katedry občanského práva, kteří se postavili za Fialu jako vedoucího katedry,“ dodala. K prvnímu září proto zrušila děkanka PrF MU dočasné odvolání Fialy.

Podle Petry Novákové z tiskového odboru Masarykovy univerzity je opakované vydání jednoho textu eticky přijatelné. „Autoři by však měli čtenáře upozornit na to, že text je staršího data a vychází znovu,“ uvedla Nováková.

Co se týče diplomové práce, kterou Fiala vedl, děkanka posoudila i jednání zbytku komise a celou záležitost uzavřela. Ve druhém případu rigorózní práce, kde Fiala působil jako oponent, bylo ihned po prošetření v květnu tohoto toku jakékoli Fialovo pochybení vyloučeno. „Tento závěr následně potvrdila pro tento účel ustanovená etická komise,“ doplnila Fojtová.

Autor: Monika Stachoňová

Více o kauze:
Právnický „Fialový týden“ na podporu Josefa Fialy
Podpory si vážím, obvinění se mě velmi dotkla, prohlásil Josef Fiala
Děkanka PrF vyjasnila na zasedání Akademického senátu nesrovnalosti ohledně Josefa Fialy