K čemu máme Radu vysokých škol?

Zda bude školné, nebo nebude, neovlivňuje pouze vláda či parlament. Jakou cestou se bude ubírat vysoké školství, zda budoucí právníci a medici budou muset psát bakalářskou práci, nebo se zachová současné magisterské nenavazující studium, nezávisí jen na tom, koho zvolíte do poslanecké sněmovny. Je zde i Rada vysokých škol se svou Studentskou komorou, kde má své zástupce také MU.

Studentská komora Rady vysokých škol. Foto: SK RVŠ

Rada vysokých škol (RVŠ) je orgán, který se zabývá záležitostmi spojenými s vysokými školami. Snaží se, aby v tvorbě zákonů a jiných předpisů byly brány v potaz zájmy studentů a zaměstnanců veřejných, státních i soukromých vysokých škol. Stejně tak dohlíží i na tvorbu státních rozpočtových prostředků pro vysoké školy. Prostřednictvím stanovisek a doporučení pro ministerstvo školství tak může značně ovlivnit, jakým směrem se bude ubírat stav českého terciárního vzdělávání.

Součástí RVŠ je i Studentská komora (SK RVŠ), kam má každá vysoká škola právo vyslat jednoho delegáta a náhradníka z řad studentů. Ne všechny této možnosti využívají. Podle delegáta za MU, pětadvacetiletého studenta FSS a ESF Petra Soukeníka, může být důvodem to, že školy mající své zástupce v RVŠ musí platit RVŠ poplatky. Stejně tak musí školy uhradit cestovní náklady svým zástupcům. Masarykova univerzita však využívá plně možnosti účasti v RVŠ, kromě delegáta a jeho náhradníka z řad studentů má dva zástupce za celou univerzitu plus dalších devět, kteří reprezentují jednotlivé fakulty.

Jak RVŠ a zejména její Studentská komora ovlivňuje naše studium

Pokud patříte mezi ty studenty, kteří si každý půlrok stěžují na výši ubytovacího stipendia, vězte, že nebýt RVŠ, respektive její Studentské komory, neměli byste nejspíš žádné. Před několika lety se díky SK RVŠ pod vedením Jiřího Nantla – tehdejšího studenta MU a nyní ředitele právních a korporátních vztahů MU –  přestaly peníze na ubytování dávat vysokým školám, ale začali je dostávat přímo studenti. Jednalo se i o zavedení podobného principu v případě stravování, situace však byla nepříznivá. „Byl tehdy dost velký odpor jak od ministerstva, tak od univerzit. Říkali nám, že je to administrativně a technicky hodně náročné, tudíž návrh neprošel,“ vzpomíná Petr Soukeník. „Nedávno jsme to téma opět otevřeli, ale z úst předsednictva zaznělo, že je taková věc nereálná.“

Studentská komora se také snaží zabránit  přijetí školného. „Ano, oficiální stanovisko SK RVŠ ke školnému je odmítavé, osobní názory jednotlivých členů se však dost liší,“ podotýká Soukeník. Celý proces přípravy reformy terciárního vzdělávání, kam právě úvahy nad školným spadají, byl podle Soukeníka veden ne zrovna nejlépe. Zmiňuje jako příklad proces tvorby Plánu implementace reformy finanční pomoci studentům. „Tento dokument podle nás nereflektoval řadu závažných problémů a my jsme se pokusili tyto nedostatky změnit. Udělali jsme pro to, co jsme udělat mohli,“ tvrdí Soukeník. „Napsali jsme dopis ministryni školství. V rámci připomínkového řízení jsme také vznesli řadu podnětů. S těmi se však na MŠMT vypořádali tak, že je všechny zamítli. A to i když byly racionální a týkaly se takových těch věcí, co se stane, když člověk dostuduje a bude mít půjčku. Jestli si bude moci vzít třeba hypotéku.“

Čemu se věnuje náš delegát v SK RVŠ

Studentská komora Rady vysokých škol zahrnuje delegáty a náhradníky z vysokých škol po celé republice. Ti pracují v jednotlivých komisích. Delegát Petr Soukeník se účastní práce v Komisi pro vzdělávací a vědeckou činnost. Bývalý náhradník za MU Dalibor Jenne, který letos v září odstoupil, byl v téže komisi.

Soukeník však uvažoval o přechodu do Komise pro sociální a ekonomické záležitosti. „Přemýšlel jsem o této myšlence opravdu dost vážně. Oblast činnosti komise je jedna ze stěžejních, ve které SK RVŠ v následujících letech bude nucena vzhledem k připravovaným reformám vyvíjet nejvíce úsilí,“ říká Petr Soukeník. Nakonec tuto možnost zamítl, poněvadž jarní semestr plánuje strávit ve Velké Británii.

Momentálně se komise pro vzdělávací a vědeckou činnost zabývá problematikou studentských mobilit a hodnocení kvality vysokého školství. „Nyní připravujeme seminář o hodnocení kvality pro studenty,“ říká k tomu Soukeník.

Soukeník by chtěl podle svých slov docílit toho, aby se SK RVŠ stala opravdovou studentskou reprezentací: „Studenti toho o Komoře moc neví a chodí nám například jen velmi málo podnětů přímo od studentů.“ Povědomí o SK RVŠ se snaží Soukeník zvýšit spoluprácí se studentskými spolky. Problematiku malého povědomí o SK RVŠ si uvědomuje i její předsednictvo, proto například vypracovalo informační leták o SK RVŠ, který byl předán ve třech exemplářích zástupcům jednotlivých škol ke zveřejnění. Tyto letáky se možná dodnes nachází někde na Masarykově univerzitě.

Zatímco představa tří letáků pro celou Masarykovu univerzitu se může zdát zábavná, zorganizování spolupráce mezi spolky a vytvoření seznamu spolků působících na MU je hmatatelným výsledkem Soukeníkovy činnosti v SK RVŠ.

Jak se zapojit do činnosti SK RVŠ

Pokud vás činnost Rady vysokých škol zaujala a chtěli byste se v ní angažovat, máte nyní možnost. Dne 18. října 2010 v osmnáct hodin bude Studentská komora Akademického senátu MU na svém mimořádném zasedání volit z řad studentů nového náhradníka. Ten pak bude mít možnost se spolu s delegátem účastnit činností SK RVŠ.

K tomu, abyste se oficiálně stali kandidáty na tento post, musíte vložit svůj strukturovaný životopis, motivační dopis a přihlášku do odevzdávárny v ISu. To vše do 14. října 2010 včetně.

V motivačním dopise byste se měli zmínit o své motivaci ke kandidatuře, o tom, čeho byste chtěli v SK RVŠ dosáhnout a v jaké komisi byste rádi pracovali. Dále bude členy Studentské komory AS MU zajímat, jak podle vás může SK RVŠ přispět k řešení problémů studentů vysokých škol. Celkový rozsah motivačního dopisu nesmí překročit dvě normostrany.

Pokud byste měli zájem kandidovat a chtěli byste se dozvědět o fungování SK RVŠ více, kontaktujte do středy 6. října 2010 Petra Soukeníka na soukenik@mail.muni.cz. On a zástupce v RVŠ za Lékařskou fakultu Martin Pešl následně zorganizují informační schůzku, kde představí aktivity SK RVŠ, systém práce, možnosti, povinnosti, případné výhody a zodpoví dotazy.

Oficiální vyhlášení volby, návrh volební procedury a detailní informace naleznete na dokumentovém serveru Studentské komory Akademického senátu MU.

Autor: Helena Zrůstová