Kauza bývalého děkana Svobody uzavřena

Kauza Martina Svobody, bývalého děkana Ekonomicko-správní fakulty, před časem rozvířila jinak poklidné vody Masarykovy univerzity. Komise uznávaných odborníků z Česka i z ciziny před dvěma týdny vynesla svůj verdikt a nyní se zdá, že se kauza uzavřela. Dovolte mi stručně okomentovat její závěr.

Zdeněk Ručka napsal svůj názor na ukončení kauzy na ESF. Foto: Martina Bednářová/LeMUr.mu

Zdeněk Ručka napsal svůj názor na ukončení kauzy na ESF. Foto: Martina Bednářová/LeMUr.mu

Jednání Martina Svobody je podle komise „na akademické půdě naprosto nepřípustné“. Svoboda „představuje velmi špatný vzor chování nejen pro kolegy, ale zejména pro studenty univerzity“. A samozřejmě „účelové manipulace s autorstvím se neslučují se samou podstatou vědecké práce jako takové a zvláště s výchovným posláním univerzity“.

A co na to Martin Svoboda?

Ten podle svých slov upřímně lituje svého jednání a je si vědom, že mohl poškodit dobré jméno ESF a MU. Nicméně se dohodl s děkanem Malým, že na ESF zůstane dál jako řadový docent. Přišel však o funkci předsedy oborové rady a dočasně nesmí školit nové doktorské studenty.

Co na to já?

Martin Svoboda nejen mohl, ale on skutečně poškodil dobré jméno Ekonomicko-správní fakulty, Masarykovy univerzity i své vlastní. K dobru mu lze přičíst, že měl dost slušnosti na to, aby včas rezignoval na funkci děkana. A také to, že svou vinu nakonec uznal a svého jednání lituje. Nedokážu však pochopit, že sám neopustí fakultu, kde si svým nerozumným chováním zničil pověst. Se svými odbornými znalostmi by se určitě dokázal dobře uplatnit i mimo akademickou sféru.

Svoboda porušil základní pravidla, na kterých práce univerzitního učitele stojí. Jeho přínos pro ESF jak z hlediska odborného, tak etického je tedy přinejmenším diskutabilní. Volba však zůstává na studentech a jeho kolezích. Najdou se studenti, kteří budou chtít chodit na jeho přednášky či pod jeho vedením vypracovávat diplomové práce? A najdou se kolegové, kteří s ním budou chtít spolupracovat na výzkumu? Děkan Malý i Svoboda se patrně domnívají, že ano. Já se však domnívám, že na ESF je dostatek jiných odborníků.

Autor: Zdeněk Ručka
Autor je předsedou Studentské komory Akademického senátu MU.

Další články: