Komise rozhodla v případu plagiátorství v dílech Martina Svobody

Dnes, 12. října, skončil případ sporného vykazování publikací v dílech bývalého děkana Ekonomicko-správní fakulty Martina Svobody. Ten odstoupil ze své funkce v březnu letošního roku poté, co jej k rezignaci vyzval rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala.

Petr Fiala a Tomáš Svoboda (vpravo). Foto: Martina Králíková/LeMUr.mu

  Martina Svobodu obvinil v březnu z plagiátorství Zdeněk Ručka, předseda Studentské komory Akademického senátu MU. Nyní Svoboda uznal, že došlo z jeho strany k pochybení.

Na svou obhajobu uvedl, že se s Christianem W. Röhlem a Wernerem H. Heussingerem, autory publikace Intelligent investieren mit Zertifikaten dohodl, že nebude v knize jako spoluautor uveden, přičemž v Informačním systému univerzity se jako spoluautor uvedl. S dalšími nesrovnalostmi jsou spojeny knihy Jak investovat aneb anatomie burzovních lží a Jak ovládnout finanční trhy, které byly obsahově podobné dříve vydané knize výše zmíněných autorů, Die Emanzipation der Geldanlage.

Christian W. Röhl agentuře ČTK řekl, že se Svoboda podílel na psaní německé knihy. Na základě jejich interní dohody však nebyl v německém díle Svoboda napsán jako autor a naopak v českých knihách nebyla jména Röhla a Heussingera.Případem se zabývala skupina, zřízená rektorem MU Petrem Fialou, aby prozkoumala nejasnosti v autorství oněch publikací.

Ta ve své zprávě konstatuje například, že jednání, kdy jazykové mutace stejného nebo jen velmi málo pozměněného textu jsou označeny různými autory, je na akademické půdě nepřípustné. Dále tvrdí, že publikování výsledků slouží mimo jiné i jako součást procesu hodnocení autorů, ale skryté dohody mezi autory, jež zkreslují skutečný obraz o hodnotě vědeckého přínosu, poškozují jak jiné účastníky hodnocení v akademickém prostředí, tak akademické prostředí samo, které takovým jednáním klamou a přímo ohrožují jeho důvěryhodnost v očích veřejnosti. Komise nakonec dospěla k závěru, že jednání Martina Svobody bylo v rozporu se standardy a etickými zásadami akademické činnosti a s formálními pravidly vykazování výsledků odborné práce.

Svoboda dále zůstává na MU jako akademický pracovník, ale skončil jako předseda oborové komise pro doktorské studium a dočasně nesmí školit nové doktorandy.

Autor: Josef Pohorský

Další články:

Děkan ESF rezignoval kvůli podezření z plagiátorství

Kauza bývalého děkana Svobody uzavřena