Masarykova univerzita čelí ďalšiemu obvineniu z plagiátorstva

Tento krát padol tieň obvinení na Právnickú fakultu MU, konkrétne na hlavu vedúceho katedry občianskeho práva, Josefa Fialu. Na tri prípady prehreškov upozornili Lidové noviny, na čo univerzita zareagovala stiahnutím Fialu z pozície šéfa komisie pre štátne rigorózne skúšky z občianskeho práva (dňa 11.5.2010) a v najbližších dňoch plánuje zostaviť etickú radu.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Foto: Ondřej Myšák/LeMUr.mu

„Špatná citace, čtyři opsané strany a recyklovaný článek,“ uvádzajú webové stránky ČT24. V tomto prípade by sa malo jednať o študentku Terezu Rybárovú, ktorá vo svojej diplomovej práci riadne neuviedla zdroj, Fiala, vedúci jej práce, avšak aj napriek upozorneniam zo strany jej oponentov prepracovanie práce nenariadil.

„Diplomantka sice uvádí výše uvedený pramen jako zdroj, není však možné akceptovat doslovné převzetí jedenácti stran, navíc bez patřičného označení v textu,“ uviedla pre ČT24 oponentka Rybárovej. Tá však aj napriek tomu pri obhajobe vďaka Fialovmu hlasu uspela.

Druhým prípadom je rigorózna práca Niny Rydlovej, ktorá údajne bez uvedenia zdroja prevzala z Právneho radcu štyri strany, a ktorej prácu Fiala kontroloval. Podľa jej vlastných slov sa to stalo nedopatrením.

Poslednému obvineniu čelí sám Fiala: V roku 2003 vraj „recykloval“ a znovu vydal článok z roku 1990, ktorého bol spoluautorom, čím si zvýšil počet vlastných publikácií, ktoré majú v akademickej sfére podstatnú váhu. K prípadu sa odmietol vyjadriť.

O pozadí celej kauzy však už teraz kolujú rôzne pochybnosti. Oponentúru práce Terezy Rybárovej robil Ivo Telec, ktorého partnerka Zdeňka Králíčková kandidovala na pozíciu vedúceho katedry práve proti Fialovi. „Celou mediální kampaň považuji za účelně dehonestující profesora Fialu… Zajímavé je, že účelové informace jsou zveřejněny v okamžiku, kdy probíhá výběrové řízení na vedoucího katedry občanského práva,“ uviedla podľa ČTK v e-mailovej správe druhá oponentka diplomovej práce, Markéta Selucká. Telec takéto dohady odmieta a Králíčková pre ČTK povedala, že svoju kandidatúru už stiahla.

V prehlásení k týmto záležitostiam univerzita uvádza, že všetky podnety už rieši kontrolný odbor Masarykovej univerzity. Podniknuté kroky povedú k detailnému prešetreniu obvinení a vyvodeniu adekvátnych dôsledkov. V dôsledku zmieňovaných skutočností sa zriadili dve etické komisie.

Prvá sa zaoberá prípadom Rydlovej, v ktorom bolo už v minulosti podané trestné oznámenie. „Právnická fakulta pro tento případ ustavila etickou komisi. Pokud se obvinění prokážou, bude fakulta zvažovat možnost odebrání titulu JUDr.,“ uvádza sa ďalej v prehlásení MU.

Druhá etická komisia bude zriadená na preskúmanie pochybenia samotného Fialu.

MU na odhaľovanie plagiátov používa špeciálny počítačový program. Podľa dekanky PrF Rozehnalovej si fakulta po zverejnení kauzy Rybárová dáva oveľa väčší pozor. „Od té doby jsme objevili další dva plagiáty – u seminární práce a u diplomové. V jednom případě to skončilo podmíněným vyloučením z fakulty, v druhém vyloučením,“ uviedla v Lidových novinách Rozehnalová.

Autor: Dana Lennerová