Masarykova univerzita podpoří dobrovolníky stipendiem

V době, kdy Evropou otřásá uprchlická krize, se vedení Masarykovy univerzity rozhodlo jednat. Pomáhat bude především studentům, kteří se zapojí do dobrovolnické činnosti. Na jejich podporu vyčlenil rektor Mikuláš Bek peníze z rezervního fondu.

Univerzita by podle Beka měla vychovávat seběvědomé občany, kteří jsou schopni kritické reflexe společenských problémů. Foto: Jitka Janů/LeMUr.mu

Moderní univerzita by podle Beka měla plnit tři základní úlohy. Zaprvé poskytovat kvalitní profesní vzdělání. Zadruhé pěstovat kvalitní výzkum. A zatřetí vychovávat sebevědomé občany, kteří jsou schopni kritické reflexe společenských problémů. „Abychom byli takové reflexe schopni, předpokládá to zkušenost z první ruky,“ dodal Mikuláš Bek. Zároveň také přiznal, že tato krize je jevem komplexním a lze tedy očekávat různorodé názory. „Abychom si ale názory utvořili, je třeba se s těmito jevy v praxi setkat,“ zakončil rektor svůj úvodní proslov.

Financování stipendia

Prozatím největší peněžní příspěvek do fondu tvoří peníze z rezerv rektora. „Nejde o žádné vysoké částky, suma se zatím pohybuje v řádu sta tisíců. Fond budeme průběžně doplňovat, jak bude potřeba,“ upřesnil rektor. Do fondu může přispět i veřejnost, a to přes nadační stránky Masarykovy univerzity. Projekt funguje již delší dobu a lze skrze něj přispět například i univerzitnímu kinu Scala.

Založení nového stipendijního fondu má podpořit především studenty v jejich dobrovolnické činnosti. Nejedná se však o proplacení práce. Univerzita bude peněžně pomáhat například při nutném školení, které by si dobrovolník jinak musel hradit sám, nebo při dojíždění. Aktuální přihlášky pro čerpání stipendia lze podat do 23. října. „Předpokládáme, že poté se budou přihlášky podávat každý měsíc,“ doplnila Tereza Fojtová, tisková mluvčí Masarykovy univerzity.

Spolky již existují

Různé spolky zaštiťující pomoc druhým na univerzitě fungují už delší dobu. Příkladem je iniciativa Pedagogické fakulty, která v minulosti vysílala své studenty na humanitární pomoc v Angole. Svou činností přispívá ale i Právnická fakulta. Ta každý týden jezdí do Zastávky u Brna se svou Právní klinikou uprchlického práva. Příchozím imigrantům poskytují základní právní informace a poradenství. 

Pozadu není ani výtvarný ateliér na Pedagogické fakultě. Ten pro imigranty připravuje činnosti ve formě Art Therapy, tedy umělecké terapie. V neposlední řadě stojí zmínit i iniciativu Centra jazykového vzdělávání při MU. Centrum pro cizince nabízí základní učebnice češtiny, které obsahují například lekce jak se domluvit na úřadě, základní právní terminologii a jiné nezbytnosti k přežití.

Spolupráce se státem

Jednou z možností pomoci je i nabídka kapacit v podobě lidských zdrojů, kterými univerzita disponuje. Ve veřejném sektoru studenti pomáhají například již zmíněným projektem Právní klinika. Škola je v případě nutnosti schopná navýšit kapacity tam, kde bude potřeba. Jednou z možností je také pracovní pomoc v neziskových organizacích. Spolupráce by se mohla případně týkat i vědeckého výzkumu a vypracování nových metodik či postupů. Ty by v budoucnu umožnily například lepší řešení následků krize.

Spontánní sbírka, která je pod záštitou Pedagogické fakulty, již měsíc funguje v univerzitním kině Scala. Sbírají potřebné věci jako pláštěnky, batohy, spacáky, čepice, rukavice a podobné. Materiál mohou lidé na místo nosit až do 15. října. Mimo to koordinátoři sbírky vyslali nedávno do postižených oblastí okolo tří set dobrovolníků. Nejvíce jich pak zamířilo pomáhat do Chorvatska, Maďarska a Srbska.

Eliška Kolmanová