Mezinárodní politologický ústav pořádá konferenci věnovanou migraci

Migrace, nenávist vůči muslimům nebo azylové kvóty budou hlavními tématy konference s názvem Migrace – perspektivy a možná řešení. Desítka přednášejících z akademické sféry, neziskových organizací i státní správy vystoupí v

Budova Fakulty sociálních studií na Joštově. Foto: Jitka Janů/LeMUr.mu

e čtvrtek 5. května na Fakultě sociálních studií. Hlavní řečnicí konference bude Christina Krause z německé Nadace Konrada Adenauera, která se věnuje problematice migrace nejen v prostředí západní Evropy, ale i Balkánu nebo v Latinské Americe. Doplní ji například Tomáš Urubek z Ministerstva vnitra, který promluví o evropské migrační a azylové politice, a další odborníci z oblasti sociologie, politologie nebo práva.

Řeč přijde třeba na problém azylových kvót, projevy nenávisti vůči muslimům na internetu či postavení států Visegrádské čtyřky v otázce migrace. Konference začíná v devět hodin ráno, podrobnější informace a registrační formulář naleznete na webu Mezinárodního politologického ústavu MU.

Zdeněk Ježek