Milan Pol se podruhé za sebou stal děkanem Filozofické fakulty

Akademický senát zvolil děkana Filozofické fakulty. Stal se jím již podruhé stávající děkan, prof. PhDr. Milan Pol, CSc. Ten byla také jediným kandidátem. Ve funkci bude minimálně do března 2022, kdy končí následující funkční období.

„Chtěl bych všem poděkovat za projevenou důvěru. Předložili jsme náš program a budeme usilovat o jeho realizaci, a to podle našeho přesvědčení v zájmu fakulty. Doufám, že se tak stane ve spolupráci nejen s akademickým senátem, ale i se širokou akademickou i neakademickou obcí fakulty,“ uvedl Milan Pol po svém zvolení.

Milan Pol zastával od roku 2012 funkci proděkana pro vědu a doktorské studium, v roce 2014 byl poprvé zvolen děkanem. V současnosti taktéž působí jako profesor Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty.

Plné znění programového prohlášení Milana Pola naleznete pod následujícím odkazem: https://is.muni.cz/auth/do/phil/organy_ff/as/ver_dok/podklady_pro_volbu_kandidata_na_funkci_dekana_ff_mu_2017/Volebni_program_-_Milan_Pol.pdf