Ministerstvo vnitra má zájem o studenty Kybernetické bezpečnosti

Studenti oboru Bezpečnost informačních technologií na Fakultě informatiky se podílí na honorované spolupráci s Ministerstvem vnitra. Do mezioborového projektu jsou zapojeni informatici, ale i právníci či sociologové. 

Studenti získají kromě finančního ohodnocení i praxi v oblasti kybernetické bezpečnosti. Foto: Jakub Špiřík/LeMUr.mu

Dlouholetá spolupráce Fakulty informatiky s Národním bezpečnostním úřadem ČR přilákala pozornost i odborníků Ministerstva vnitra. Podíl na řešení zajímavých projektů a výzkumů zvýšil atraktivitu studentů i u armádních či policejních složek. „Tato spolupráce je dále rozvíjena v rámci Českého centra excelence pro kybernetickou kriminalitu,“ dodal vedoucí bezpečnostního oddělení Ústavu výpočetní techniky MU Pavel Čeleda. Vazba bezpečnostních složek s univerzitou tu funguje dlouhodobě. „Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a Útvar zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování mají zástupce v univerzitní Odborné radě pro kyberkriminalitu a kybernetickou bezpečnost, která funguje při Centru excelence C4E,“ doplnil vedoucí Ústavu práva a technologií na Právnické fakultě Radim Polčák.

Projekt napříč fakultami

Přestože se tato spolupráce váže především k Fakultě informatiky a Ústavu výpočetní techniky, uplatnění našly i týmy z Právnické fakulty či Fakulty sociálních studií. Jednotlivé týmy tvoří zejména studenti magisterských programů, hlavně oboru Bezpečnost informačních technologií na Fakultě informatiky. Kromě studentů se na projektu podílí i zaměstnanci zmíněných fakult a středisek Masarykovy univerzity.  Nejedná se však o přímou spolupráci na výuce nebo přípravě oboru. „Členové výzkumných týmů uplatní své zkušenosti při přípravě výukových materiálů či obsahu laboratorních cvičení,“ uvedl proděkan pro zahraniční a vnější vztahy Fakulty informatiky Václav Matyáš.

Zadarmo ani kuře nehrabe?

Stejně jako většina studentských aktivit v rámci výzkumných a vývojových programů je i tato finančně ohodnocena. Mimo to je studentům nabízena i odpovídající praxe v oblasti kybernetické bezpečnosti. Fakulta informatiky  se snaží zvýšit zájem studentů o problematiku kybernetiky.  „Na začátek jarního semestru jsme připravili pro studenty bezpečnostní hru KYPO Challenge, kam se mohou přihlásit a poměřit své dovednosti s ostatními,“ doplnil Pavel Čeleda.

Utajované informace

Většina výsledků výzkumných projektů je veřejně dostupná. Mezi úspěšné projekty patří Kybernetický polygon či bezpečnostní cvičení Cyber Czech pořádané v prostorách Fakulty informatiky. To však neznamená, že se na některých utajovaných programech týmy nepodílí. „V takovém případě jsou však nuceni o celém projektu a jeho výsledcích veřejně nehovořit,“ dodal Václav Matyáš.

Kristýna Šopfová