Mobilitný týždeň na Masarykovej univerzite

Centrum zahraničných štúdií MU vás pozýva na mobilitný týždeň, ktorý sa uskutoční v dňoch 4 až 8. októbra 2010 na pôde MU. Na tomto podujatí sa môžete dozvedieť viac o aktuálnych študijných pobytoch, pracovných stážach a letných školách.

Ilustrační foto: Jitka Janů/LeMUr.mu

Tak, ako každý rok, aj tento rok organizuje Centrum zahraničných štúdií v spolupráci s fakultnými zahraničnými oddeleniami a Medzinárodným študentským klubom akciu s názvom Mobilitný týždeň. Počas celého týždňa budú mať študenti a zamestnanci všetkých fakúlt MU na svojich pôdach rôzne prednášky, na ktorých sa môžu dozvedieť množstvo užitočných informácií ohľadom študijných a výskumných pobytov v zahraničí, rôznych pracovných a letných stážach. Informácie o mobilitných možnostiach môžu neskôr využiť na prípadné vycestovanie do zahraničia a skvalitnenie svojho štúdia.

Prednášky sa budú konať na všetkých fakultách, a to podľa programu uverejneného na stránkach MU. Ak sa budú prednášky prekrývať so seminármi, môžu študenti využiť možnosť zúčastniť sa prednášky na inej fakulte. Celá akcia bude prebiehať päť dní od 10:00 do 20:00.

Autor: Michaela Kraicová