Na Studentské poradce se nejčastěji obracejí studenti Filozofické fakulty

Spolek spadající pod Poradenské centrum nabízí studentům pomoc nejen ve věcech spojených se studiem, ale i v osobní rovině. Tuto bezplatnou službu studenti–studentům využívají nejčastěji ti z Filozofické fakulty a Fakulty sociálních studií. Dvanáct studentských poradců z většiny fakult Masarykovy univerzity poskytuje studijně-právní poradenství všem studentům, ale i uchazečům a absolventům. Studenti…

Lenka Kříčková je jednou z dvanácti studentských poradců na Masarykově univerzitě. Foto: Matěj Chumlen/LeMUr.mu

Spolek spadající pod Poradenské centrum nabízí studentům pomoc nejen ve věcech spojených se studiem, ale i v osobní rovině. Tuto bezplatnou službu studenti–studentům využívají nejčastěji ti z Filozofické fakulty a Fakulty sociálních studií.

Dvanáct studentských poradců z většiny fakult Masarykovy univerzity poskytuje studijně-právní poradenství všem studentům, ale i uchazečům a absolventům. Studenti se obracejí na Studentské poradce především s dotazy ohledně poplatků za studium, které tvoří až třetinu všech dotazů. Dále pak s administrativními záležitostmi, jako jsou registrace předmětů, různé žádosti, přestupy či uznávání předmětů. Výjimku netvoří ani poradenství při zahraničních výjezdech nebo dotazy spojené s povinnými kurzy na jednotlivých fakultách – například cizí jazyk či tělesná výchova. Na Studentské poradce se mohou obrátit i studenti s psychickými problémy či specifickými studijními nároky. V jejich řešení pomáhá poradcům středisko Teiresiás i školní psycholog. Studentští poradci se orientují i ve spletité síti stipendijních programů. O stipendia studenti většinou nežádají, přestože na ně mají nárok.

Studentští poradci radí nejčastěji studentům z FF a FSS
Nejvíce potřebují studentské poradce fakulty s volnějším systémem předmětů. Foto: Jitka Janů/LeMUr.mu

Nejvíce potřebují Studentské poradce fakulty s volnějším systémem předmětů. Foto: Jitka Janů/LeMUr.mu

Na přílišnou studijní volnost doplácejí především studenti FF a FSS, kteří se na studentské poradce obracejí nejčastěji. ,,Nejméně dotazy pak přispívají studenti z Lékařské fakulty a Fakulty sportovních studií (dále jen FSpS), kde je systém předmětů natolik jasně daný, že student má poměrně přesné a specifické informace o tom, co má studovat, jak a kdy. Mimo to na FSpS dobře funguje studijní oddělení,“ uvedla studentská poradkyně Lenka Kříčková.

S rostoucím počtem studentů se však zájem o služby poradců nezvedl a již od roku 2009 se počet dotazů drží na přibližně stejné hranici, tedy asi tisíc dotazů za rok.  Nejen služby Studentských poradců, ale i návštěva univerzitního psychologa či Kariérního centra je zdarma.

Spojit se se studentskými poradci lze písemně prostřednictvím e-mailu nebo diskuzního fóra v Informačním systému. Případně osobně v konzultačních hodinách, telefonicky či neoficiálně – přes Facebook. Konzultační hodiny jsou třikrát týdně a odvíjí se od rozvrhů jednotlivých poradců. „Většina poradců je schopna vyřešit všechny dotazy, případně zjistit potřebné informace rychleji než student,“ dodává Kříčková.

Půlroční cesta do křesla poradce

Přijímání mezi poradce je proces, který trvá zhruba půl roku. Uchazeč nejprve projde pohovorem, v němž se ukáže, zda má potřebné schopnosti pro pomoc studentům. Tato práce ovšem není na plný úvazek, není ani placena. Spolek však získává finance ze stipendia rektorátu a případná školení jsou poradcům proplácena. Po pohovoru následuje jednodenní seminář. Současně uchazeč absolvuje zaškolování, jehož předmětem je uvedení do komunikačních kanálů a vnitřní organizace. ,,V průběhu těchto šesti měsíců si nováček v rámci tzv. tutoringu zkouší odpovídat na nejrůznější dotazy, které jsou kontrolovány zkušenými poradci. Každý nováček má svého tutora, který jej po dobu šesti měsíců provází,“ doplňuje studentská poradkyně Kříčková.

Studentští poradci mohou v některých případech jednotlivce zastupovat nebo za něj podat nějaký podnět jeho jménem či anonymně. Činnost poradců šetří studentům čas při hledání odpovědí. Nakonec však studenti poctí studijní oddělení svou návštěvou. Studentští poradci jim nemohou pomoci nic vyřídit, jen poskytnou informace nebo pomohou s formulací nějaké žádosti. Tu si ovšem musí jednotlivec vyřídit sám.

Kristýna Šopfová