Nový děkan ESF bude zvolen v květnu

Rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala včera 29. března uvedl, že fakultu kauza bývalého děkana Martina Svobody téměř nepoškodila. Fialu mrzí, že lidé si dávají děkanovu rezignaci do spojitostí s reformami provedenými na ESF za doby Svobodova působení v čele fakulty. Tuto myšlenku Fiala vyvrátil a označil za absurdní.

Foto: Dana Lennerová/LeMUr.mu

Hlavním bodem zasedání Akademického senátu ESF bylo projednání volby nového děkana fakulty, avšak nejprve si vzal slovo zvláštní účastník zasedání rektor Univerzity Masarykovy Petr Fiala. Ten postup bývalého děkana ESF Svobody popsal jako „nestandardní a nepřijatelný“. Poukázal však na to, že se Svoboda zachoval korektně, když přistoupil na Fialův návrh (z minulého úterý 23. 3., pozn. red.) a na svou funkci ihned rezignoval.

Nyní má Svoboda pouze pozici akademického pracovníka a pobírá řádnou dovolenou. Jak dále Fiala uvedl, jediné, z čeho Svobodu prozatím viní, je děkanův výkaz v informačním systému univerzity. Tam Svoboda uvedl spoluautorství v knize, ve které ovšem jako spoluautor oficiálně napsaný není. Navíc jednu z knih bývalý děkan vykázal jako výsledek grantového projektu. „Pokud by kontrolní odbor univerzity prokázal rozpor v této záležitosti, mohla by mít kauza finanční a právní dopad,“ uvedl Fiala.

Minulý čtvrtek sestavil rektor odbornou komisi pro posouzení etického a věcného rozměru Svobodových prací. „Komisi složenou převážně  z uznávaných odborníků vítám, je výtečně zvolená,“ okomentoval složení předseda Studentské komory Akademického senátu MU Zdeněk Ručka. Sedmičlenné složení komise najdete pod tímto článkem.

Kroky typu všeobecného vyšetřování pracovníků Ekonomiko-správní fakulty rektor nechystá. Přesto se stále nabízí otázka zpochybnění úrovně akademické práce fakultních odborníků. „Doufám, že se jedná o selhání v aspektu jednoho člověka a nemá širší rozměr,“ uvedl na toto téma rektor Fiala, „předpokládám, že příští děkan bude dbát na to, aby se něco podobného nemohlo stát.“

Dále upozornil, že by akademičtí pracovníci měli dostatečně pečlivě vyplňovat výkazy svých prací. „Žádná subkultura špatného vykazování prací na Ekonomicko-správní fakultě opravdu není. Věřím, že fakulta je nadále vnímána jako prestižní,“ vyjádřil svůj názor člen zaměstnanecké komory Akademického senátu ESF Petr Valouch. Jeho kolega doplnil, že Akademický senát ESF zatím vyčkává na výsledky, které předloží odborná komise, a proto k případu zatím nezaujal žádné konkrétní stanovisko.

Jednání se zúčastnil také předseda Akademického senátu Masarykovy univerzity Filip Křepelka. Ten zdůraznil, že způsob, jakým bylo v kauze bývalého děkana Svobody postupováno, byl nejlepší možný. A to počínaje seznámením vedení MU a posléze senátu ESF s důkazy, přes odstoupení Svobody, až po ustavení odborné komise, která celou věc posoudí.

Samotné projednání průběhu voleb nového děkana ESF se obešlo bez komplikací. Své kandidátské návrhy mohou žadatelé podávat již ode dnešního dne, tj. 30. března. A to po celé čtyři následující týdny, jak je na Ekonomicko-správní fakultě zvykem. Třiadvacátého dubna pak tříčlenná volební komise otevře obálky s jednotlivými návrhy a o tři dny později vyvěsí na úřední desku. Ve stejný den, 26. dubna, zároveň započne i volební kampaň kandidátů na funkci děkana. Vše vyvrcholí 17. května samotnou volbou nového děkana fakulty.

Odborná komise pro posouzení Svobodových prací:
Prof. Ing. Jurečka Václav, CSc. (Ekonomická fakulta, VŠB Ostrava)
Prof. JUDr. Jan Kříž, dr. iur. h. c., CSc. (Právnická fakulta, UK Praha)
Prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. (Fakulta financí a účetnictví, VŠE Praha)
Prof. Dr. Marek Nekula (Universität Regensburg)
Prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (Fakulta sociálních studií, MU Brno)
Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. (Přírodověcká fakulta, MU Brno, předseda Etické komise MU Brno)
Prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc. (Fakulta sociálních věd, UK Praha)

Autor: Monika Stachoňová