Novým rektorem bude současný děkan Lékařské fakulty Martin Bareš

Martin Bareš se stal novým rektorem univerzity, zvolil ho dnes Akademický senát. Do funkce nastoupí 1. září po jmenování prezidentem republiky.

Martin Bareš byl dnes zvolen rektorem Masarykovy univerzity. Foto: Jitka Janů/em.muni.cz (CC BY 3.0 CZ)

Akademický senát dnes počtem 36 hlasů z 50 zvolil rektorem Martina Bareše. Současný děkan Lékařské fakulty do nové funkce nastoupí po jmenování prezidentem republiky 1. září a setrvá v ní do srpna roku 2023.

Posledního srpna tohoto roku končí druhé volební období současnému rektorovi Mikuláši Bekovi, který se proto o zvolení znovu ucházet nemohl. Barešův protikandidát, proděkan Přírodovědecké fakulty Jaromír Leichmann, získal ve volbě jedenáct hlasů.

„Především bych rád poděkoval senátorům za to, že mi projevili důvěru. Velmi si toho vážím a je to pro mě velký závazek a velká odpovědnost. Čeká nás množství společné práce, ne vždy snadné, ale já mám rád nové výzvy,“ řekl Bareš po svém zvolení.

Neurolog Martin Bareš působil na univerzitě jako prorektor pro rozvoj a poté jako prorektor pro akademické záležitosti v letech 2011 – 2018. Šest let byl také zástupcem přednosty pro vědu a výzkum I. neurologické kliniky Lékařské fakulty při Fakultní nemocnici u sv. Anny. Od února loňského roku je děkanem Lékařské fakulty.

Mezi své priority Bareš počítá posilování role univerzity jako jednoho z pilířů svobody v současné společnosti. Chtěl by univerzitu posouvat k vyšší kvalitě ve vzdělání, vědě i výzkumu, snížit studijní neúspěšnost a posílit mezinárodní viditelnost univerzity a její vztahy se zahraničními vysokými školami. Podpořit se chystá také univerzitní sport nebo hudební, kulturní i spolkovou činnost.