Oborová specializace pomůže studentům politologie s uplatněním na trhu

Politické myšlení a současné demokracie, Komunikace v politice, Volební studia a Politika v západních demokraciích. Nově si studenti bakalářského oboru politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity mohou při studiu vybrat ze čtyř profilací. Univerzita se tím snaží zvýšit jejich uplatnění na pracovním trhu. 

Studenti politologie na Fakultě sociálních studií si budou moci vybrat určitou specializaci. Foto: Jitka Janů/LeMUr.mu

Najít práci v oboru není snadné. Studenti se širším vědomostním záběrem nemusí být pro budoucí zaměstnavatele příliš atraktivní. Proto vedení katedry politologie umožní od podzimního semestru studentům, aby se zaměřili na konkrétní problematiku v oboru. Doposud si specializaci vybírali až na magisterském studiu. „Dává to studentům určitou expertizu, jasněji definovanou a nějakým způsobem i formálně potvrzenou,“ uvedl politolog a koordinátor jedné z profilací Vlastimil Havlík. Po splnění stanoveného počtu předmětů dostane student certifikát.

Za pár kreditů odborníkem

S profilací mohou studenti začít kdykoliv v průběhu studia. „Já se profiluji v oblasti Komunikace v politice a myslím si, že to je příležitostí jít už od začátku studia směrem, který studenta zajímá. Zvlášť pokud by chtěl hned po dokončení studia začít pracovat v institucích, které souvisí s vybranou profilací,“ uvedl student politologie Hrachya Gyulzadyan.

Na Masarykově univerzitě bude také přednášet mnoho zahraničních profesorů. Foto: Ester Dobiášová/LeMUr.mu

Student musí ve specializaci, kterou si vybere, absolvovat alespoň pět předmětů. Foto: Ester Dobiášová/LeMUr.mu

Ve vybraném okruhu musí student absolvovat alespoň pět předmětů. Katedra nabízí čtyři, a to Politické myšlení a současné demokracie, Komunikace v politice, Volební studia a Politika v západních demokraciích. Profilace není pro studenty povinná, zároveň si okruhů mohou vybrat víc najednou. Při dvouoborovém studiu jim ale hrozí, že předměty nebudou stíhat. „Pokud student ví, co jej zajímá, určitě je specializace dobrá. V opačném případě pro něj může být absolvování mnoha podobně zaměřených předmětů svazující,“ doplnil Havlík.

Bakalářům k získání certifikátu stačí splnit většinu zadaných předmětů. Magisterští studenti musí zvládnout všechny a zároveň svou závěrečnou práci zaměřit na vybranou profilaci.

Jen další certifikát?

Politologie je nyní jediným oborem na Fakultě sociálních studií, na kterém se studenti mohou specializovat už při bakalářském programu. V navazujícím studiu už několik let fungují profilace u politologie, psychologie nebo třeba genderových studií.

Kromě širokých znalostí z jedné oblasti získá absolvent i certifikát. Tato zajímavá položka v životopisu může pomoci při hledání práce. „Doklad o odbornosti může být při žádání o práci bonusem. Na druhou stranu dnes existuje řada certifikátů a při uplatnění rozhodují jistě i další věci,“ doplnil Havlík.

Kristýna Šopfová