Pedagogická fakulta získá jedenáct milionů korun z celouniverzitního fondu

Akademický senát Masarykovy univerzity v pondělí 4. května schválil rozpočet univerzity pro letošní rok. Všem fakultám bude udělena menší finanční částka než v předešlých letech. Omezení financí může ohrozit fungování Pedagogické fakulty i CEITECu.

Podle Beka by měla Pedagogická fakulta MU zlepšit rozpočtovou politiku. Foto: Pedagogická fakulta MU

Většina fakult Masarykovy univerzity se zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a v minulých letech čerpala finanční prostředky z Evropského sociálního fondu. Příští rok končí většina projektů z daného programu a s nimi i finanční granty. Fakulty musí daný rozdíl vyrovnat z vlastních zásob či požádat o finanční výpomoc celouniverzitní fond. „Je nutné, aby si univerzita vytvořila vlastní prostředky, jelikož příští rok dostane méně dotací než dříve,“ uvedl kvestor Masarykovy univerzity Martin Veselý.

Lékařská fakulta loni získala přes čtyři sta milionů korun. Letos dostane o sto třicet milionů méně. Neplánuje však žádat univerzitu o další výpomoc. Filozofická fakulta dostala přes čtyři sta milionů a nyní obdrží tři sta padesát milionů. Nejvyšší finanční částku loni získala Přírodovědecká fakulta, a to necelých šest set milionů. Letos obdrží o sto milionů méně. Fakulta sociálních studií obdržela přes dvě stě milionů a v tomto roce získá sto šedesát milionů.

Pedagogická fakulta získá jedenáct milionů

O třicet milionů méně dostane letos Pedagogická fakulta. I přesto, že průměrné platy jejích zaměstnanců jsou nejnižší z celé univerzity, nedokáže si sama zajistit vyrovnání finančního rozdílu. Akademický senát proto fakultě schválil jedenáct milionů z celouniverzitního fondu pro příští rok.

Vedení Pegagogické fakulty musí lépe hospodařit, aby fakulta prosperovala. „Rozpočtová metodika použivaná v minulých letech na Pedagogické fakultě je špatná. Jsou zde prvky, které nemotivují k rozumnému nastavení studijních programů,“ uvedl rektor Mikuláš Bek. Problémy jsou i v dlouhodobých nastaveních fakulty. Pokud fakulta nezlepší rozpočtovou politiku, bude čelit demotivaci zaměstnanců a odchodu těch nejlepších.

CEITEC si nemohl vytvořit vlastní finanční zásoby
Snížení rozpočtu se dotkne i nedávno otevřeného CEITECu. Zdroj: Masarykova univerzita

Snížení rozpočtu se dotkne i nedávno otevřeného CEITECu. Zdroj: Masarykova univerzita

Středoevropský technologický institut (CEITEC) se zabývá výzkumem v oblasti vědy o živé přírodě a pokročilých materiálech i technologiích. CEITEC MU je samostatný vysokoškolský ústav, který je součástí celé organizace CEITEC. V loňském roce získal sto šedesát milionů korun a letos obdrží o dvacet milionů méně. CEITEC MU je financován z účelových dotací a v tomto roce získá z celouniverzitního fondu třicet milionů. Pokud obdrží méně než třicet milionů, dojde na pracovišti ke zkracování pracovních úvazků.

Vysokoškolský ústav je novou součástí univerzity a zároveň nevýdělečným ústavem, a proto nemohl vytvořit vlastní peněžní zásoby. „Řešení musí spočívat v rozumné personální politice, tedy přizpůsobení počtu uvazků a zabezpečení dlouhodobé stability pracoviště,“ uvedl Bek. CEITEC MU si musí zajistit financování z více zdrojů. V budoucnu univerzita plánuje, že ústav bude také vzdělávat studenty. Bek bude v tomto i příštím roce jednat s Akademickým senátem Pedagogické fakulty i Vědeckou radou CEITECu MU, aby společně vyřešili finanční problémy.

Autor: Kristýna Drápalová