Pěvecký konkurz trvá asi půl hodiny, z čehož jen pět minut zpíváme, říká sbormistr Michal Vajda

Pěvecký sbor Masarykovy univerzity reprezentuje naši univerzitu již třináct let. Od té doby dosáhl spousty zásadních úspěchů a vyzpíval si mnohá ocenění. Do sboru patří šedesát zpěváků a zpěvaček, kteří jsou zároveň i studenty Masarykovy univerzity, a tudíž tam nesetrvávají nastálo a každý rok se sestava obměňuje. O tom, jak se do sboru dostat a co studenta ve sboru čeká, s námi promluvil sbormistr Michal Vajda.

Foto: Markéta Sulková / Lemur

Jak se dá do sboru dostat?

Přese mě. Sbor je vypsán jako předmět v ISu. Je to již tradiční předmět a v anotaci se zájemci dozví, že je potřeba mě kontaktovat a následně uskutečnit pěvecký konkurz. My si pak domluvíme konkrétní den a čas, kdy si pohovoříme a zazpíváme. Zásadní kritérium pro přijetí jsou hlasové dispozice uchazeče. V tomto smyslu je sbor výběrový, protože potřebujeme kvalitní zpěváky a zpěvačky.

Jak asi vypadá zmíněný pěvecký konkurz?

Je to především o konverzaci. Povídáme si o studentovi a o tom, kde studuje, o jeho zájmech, pěveckých zkušenostech. Poté si zazpíváme, to je otázka dvou či tří jednoduchých písní. Buď je vybírám já, nebo si studenti přinesou písničky, které mají rádi, či nějaké notové zápisy písní, které umí zpívat. Pokud jsou pěvecké dispozice a hlasové zařazení pro nás zajímavé, sdělím studentovi, jak to u nás funguje, jak je to časově náročné a podobně. Načež se pak student musí rozhodnout, zda je to pro něj reálné, co se časového rozvrhu týče.

Sbormistr má pro zpěváky připravený široký repertoár. Foto: Markéta Sulková / Lemur

Má ve sboru šanci i člověk bez hudebního vzdělání?

Je to hlavně na mém úsudku, abych v krátkém čase, který pro konkurz mám, zjistil, jestli je daný student hlasově přizpůsobitelný a vzdělavatelný. Nedá se všeobecně říct, jestli má šanci, protože každý hlas je předurčen pro jistý typ zpívání. Všichni, kteří ke mně přijdou, zpívají krásně, ale sbor je žánrově tak úzce profilovaný, že jen někteří z přihlášených se do něj hodí. Teoreticky by se však dalo říci, že takový člověk by mohl dostat šanci.

Musí se každý nováček hned naučit celý repertoár sboru?

Učí se to spíše za běhu. Ti, co jsou tam déle, to „zpívají do ouška“ těm novým. Nový zpěvák není schopen to hned pojmout, proto je také důležité, aby si studenti příchod do sboru rozmysleli a brali ho jako dlouhodobou věc, nikoli jako semestrální záležitost.

Dá se předmět zapsat jen ze začátku semestru, nebo i v průběhu, kdy obvykle není zapisování předmětů možné?

My můžeme přijmout zpěváka kterýkoliv den v roce, není to časově omezené. Pokud skončí období registrace a zápisu, samozřejmě to lze udělat dodatečně přes studijní oddělení. Kdybychom někoho přijali v listopadu, student si může podat na svém studijním oddělení žádost o dodatečný zápis předmětu. Samozřejmě student, který si sbor takto zapíše, na sebe bere riziko toho, že musí splnit požadavky předmětu a opravdu chodit na zkoušky a chystat se na vystoupení a koncerty.

Co může sbor studentovi přinést?
„Ve sboru student získá profesionální hudební vyžití.“

Určitě maximální profesionální hudební vyžití. V současnosti má Pěvecký sbor MU kontakty na profesionální kulturní instituce, jakými jsou filharmonie, Národní divadlo nebo festivaly. V posledních letech se nám daří držet se na vysoké úrovni a dostáváme nabídky na vystupování ve filharmonii, v operních inscenacích či nabídky na koncerty.

Co studenty ve sboru v letošním roce čeká?

V listopadu pojedeme do Berouna, kde budeme mít svůj samostatný koncert na mezinárodním hudebním festivalu Talichův Beroun. Hned vzápětí budeme zpívat v Praze v Rudolfinu na festivalu Festaacademica. Na konci listopadu budeme mít také koncert tady v Brně v Sále Milosrdných bratří. Příští rok nás navíc čeká týdenní turné ve Švýcarsku. Zároveň čekáme, až skončí opravy Janáčkova divadla, kde jsme účinkovali ve dvou představeních, které by se měly zase vrátit zpět do pravidelného chodu divadla.

Zpívají všichni zpěváci na všech koncertech?

Pokud je to možné, tedy pokud nejsme nějak kapacitně omezeni například velikostí autobusu. Snažíme se o to, aby se zapojili všichni. Samozřejmě se může stát, že z těch šedesáti zpěváků má někdo něco důležitého a nejede, ale pokud to je možné, jezdíme v kompletní sestavě.

Jak vypadá běžná zkouška sboru?

Na takovou zkoušku by se člověk asi musel jít podívat. Teď jsme ve fázi, kdy hodně dřeme. Máme různé fáze v různých částech roku. Míváme dělené zkoušky, kdy slečny a pánové zkouší zvlášť, a po nějakém měsíci zkoušení to spojíme dohromady. Zkoušky mají vždy jiný ráz podle toho, co nás čeká.

Máte ještě něco na srdci?

Budoucím uchazečům určitě doporučuji se podívat na naše stránky, kde se o nás dozví více a mohou si poslechnout záznamy z koncertů, popřípadě tam uvidí i plánované akce.

Kdo je Michal Vajda?
MgA. Michal Vajda začal svá studia na Církevní konzervatoři v Kroměříži, kde studoval hru na varhany. Později pokračoval na JAMU s obory Duchovní hudba a Dirigování sboru. Spolupracoval s mnoha předními dirigenty, sbormistry a interprety. V roce 2004 založil Pěvecký sbor MU, jehož je sbormistrem a dirigentem.

Martina Hykšová