Poprvé branou Přírodovědecké fakulty

Pokud inkoust vaší propisky na zápisových formulářích ještě nestačil doschnout, možná ve vás hlodá trocha tíživé úzkosti, jak jen to od září všechno zvládnete, najdete, vymyslíte, zařídíte atd. Na následujících řádcích na vás čekají odpovědi na nejdůležitější otázky.

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. Foto: Mercy/Wikimedia Commons

Přírodovědecká fakulta píše svoje dějiny už od roku 1919. Právě v této době totiž vznikla Masarykova univerzita a „příroda“, jak Přírodovědeckou fakultu přezdívají její studenti, byla jednou ze čtyř jejích zakládajících fakult, společně s Lékařskou, Filozofickou a Právnickou. V současné době fakulta nabízí celkem 211 bakalářských, magisterských a doktorských oborů, které náleží do celkem sedmi oblastí přírodních věd: biologie, matematiky, fyziky, geologie, geografie, chemie a biochemie. K hlavním cílům Přírodovědecké fakulty patří vychovávat odborné a vědecké pracovníky, kteří se neztratí ve světě výzkumu, a učitele středních škol.

Co se míní pojmem ISIC a co je Studijní oddělení?

Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou by si měl každý „prvák“ obstarat co nejdříve, je takzvaný mezinárodně uznávaný identifikační průkaz studenta neboli ISIC. Tato karta představuje obrovské ulehčení v komunikaci s univerzitou. Jejím prostřednictvím se budete identifikovat při skládání zkoušek na konci každého semestru, otevře vám mnohé dveře na fakultě, najíte se díky ní v menzách a bufetech Masarykovy univerzity, díky ní vám v univerzitních knihovnách zapůjčí knihy, abyste z nich pak mohli v soukromí nasávat  vědomosti. Další příjemnou vlastností ISICu jeschopnost zajistit vám mnoho slev v komerčním světě České republiky i za jejími hranicemi. Jakmile si ISIC objednáte přes Obchodní centrum Masarykovy univerzity, jehož nabídku naleznete v ISu, a zaplatíte poplatek 150 Kč, můžete si jej vyzvednout už po třech dnech na Studijním oddělení fakulty. Tato instituce fakulty sídlí na Kotlářské 2 v budově děkanátu. Pokud půjdete směrem od hlavní brány rovnou za nosem, nemůžete tuto stavbu minout. Studijní se vyplatí navštěvovat v úředních hodinách, jelikož mimo toto období referentky nejsou příliš nakloněné spolupráci.

Studijní katalog

Každý akademický rok fakulta vyprodukuje nový Studijní katalog, který je rozdělen do sedmi sekcí podle příslušných programů. Po této příručce je vhodné se na Studijním oddělení poohlédnout. Najdete tu totiž doporučené studijní plány, seznamy povinných, povinně volitelných, doporučených a volitelných předmětů právě pro váš obor. Dále se tu nacházejí informace o zkoušce z anglického jazyka, kterou musí každý student vykonat během bakalářského studia, stejně jako splnit dva semestry povinné tělesné výchovy. Pomoci v přípravě na prověření jazykových znalostí by měly  předměty Angličtina pro přírodovědce I a II.

V prvním a druhém semestru si studenti musejí zapisovat všechny předměty dle doporučeného plánu. Cílovou metou, ke které se budete v oblasti sběru kreditů během svého bakalářského studie chtít přiblížit, je 180. Další důležité číslo v terminologii kreditového systému zní 15 – tolik jich potřebujete z právě ukončeného zkouškového období, aby vás vzali do dalšího semestru. Druhou možností, jak postoupit do dalšího semestru, je zisk 45 kreditů z předchozích dvou semestrů.

Šalinkartu s sebou

Z hlediska prostorového uspořádání vyniká „Příroda“ jistou dávkou složitosti. Kromě hlavní základny na Kotlářské 2 se další výukové prostory nacházejí v prostředí Univerzitního kampusu v Brně – Bohunicích, a to zejména pro obory biologické a chemické. Jelikož do této chvíle ještě kampus není dokončen, budete zřejmě muset cestovat kvůli návštěvě Ústavu botaniky a zoologie do místa bývalých kasáren v Brně – Řečkovicích, mateřský ústav antropologů sídlí však v areálu kolejí na ulici Vinařská.

Potrava pro duši i tělo

Důležitým místem, kde budete trávit svůj čas, se stanou knihovny (nebo alespoň učitelé v to doufají). Přírodovědecká fakulta má k dispozici dvě – na Kotlářské a v kampusu. Samozřejmě je povoleno navštěvovat knihovny i ostatních fakult univerzity, pokud si do nich zařídíte přístup.

Chvíle odpočinku mezi předměty můžete na Kotlářské strávit také rozjímáním nad krásou botanické zahrady, která se pyšní velmi vzácnými a ceněnými kousky. Některé její rostliny tu žijí již od roku 1922, kdy byla zahrada založena.Míst, kde lze na akademické půdě ukonejšit hladový žaludek, je několik. Na Kotlářské můžete zavítat do zdejšího bufetu, poblíž se nacházejí menzy na Právnické fakultě na ulici Veveří a v budově rektorátu na Moravském náměstí. Poblíž Kotlářské v budově kolejí na Kounicově ulici je možné se nasytit také pizzou. K univerzitnímu kampusu náleží dva bufety a pověstná prosklená kavárna nad silnicí a menza Academic v budově nákupního centra Campus Square.

Autor: Marie Švomová