Povinně volitelné předměty na právech

Převážně pro studenty prvního ročníku Prf jsme připravili popis nejrůznějších povinně volitelných předmětů. Těch musí student pětiletého magisterského studia  absolvovat pět a získat za ně nejméně třináct kreditů.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity na Veveří. Foto: Mercy/Wikipedia Commons

Latina pro právníky I – pro začátečníky (MV117Z)

Na latinu pro začátečníky se obvykle hlásí nejen úplní začátečníci, ale i ti studenti, kteří už latinu měli dva roky na střední škole. Avšak i oni se musí učit, neboť objem probrané látky je značný. Za jediný semestr proberete gramatiku až po pátou deklinaci a čtvrtou konjugaci. Na každý seminář se budete muset naučit z učebnice slovíčka z jedné až dvou kapitol. Nemine vás ani hromada latinských zkratek. Semináře mají povinnou docházku a většinou se na nich vysvětluje gramatika a dělají cvičení z učebnice, při kterých se každý dostane ke slovu. Na konci semestru vás čeká zápočtový test – není ani příliš snadný, ani příliš obtížný. Určitá znalost latiny vám nepochybně pomůže při studiu římského práva, v kterém je mnoho latinských výrazů.

Zpracování a prezentace odborného textu (MV101K)

Nepříliš náročný volitelný předmět, ve kterém se za semestr vystřídá několik vyučujících – jeden učí nejrůznější  „vychytávky“ z Wordu, Excelu a Powerpointu, jiný rétoriku, správné citování či veřejný projev. Převážně se ale budete zabývat právě základy MS Office. Proto pokud patříte mezi zkušené „ajťáky“, od předmětu neočekávejte nějaké zdokonalení navíc. Zpracování a prezentace je však jistě dobrá zkušenost pro ty, kteří s pokročilejšími funkcemi (zejména) Wordu nejsou velcí kamarádi a potřebují si tyto dovednosti upřesnit, osvěžit či se je teprve řádně naučit. Věřte, že při psaní různých seminárek a esejí se tyto technické základy v žádném případě neztratí – naopak práci urychlí a člověk pak může ušetřený čas věnovat příjemnější zábavě.

Ústavní vývoj českého státu (MV115K)

Znalosti z tohoto předmětu se dají využít jak v českých právních dějinách, tak v ústavním právu. V předmětu proberete oktrojované ústavy z devatenáctého století, ústavu z roku 1920 a další ústavy včetně ústavních zákonů z počátku devadesátých let minulého století. Výuka probíhá formou přednášek, což teoreticky znamená, že k získání kreditů nemusíte dělat nic kromě zvládnutí testu  na konci semestru. Ten je formou výběru z několika možností. Tedy žádné otevřené otázky. K jeho napsání postačí prostudování knihy Ústavnost a český ústavní vývoj od Josefa Zimka. A narozdíl od jiných předmětů na škole, je důležité neignorovat čísla předpisů a naučit se i je.

Rétorika (MV120K)

Ovládat rétoriku je polovina úspěchu (nejen) v právnických povoláních. PVP Rétorika je poměrně náročný na přípravu – semináře probíhají každý týden a na každý je nutné něco předem připravit – většinou krátký projev na určité téma, ale například i rozbor soudního jednání a divadelního představení z hlediska rétoriky. Tato průběžná příprava však výrazně ulehčuje absolvování kolokvia – v mém termínu to poměrně neproblematicky zvládli všichni. Díky Rétorice jsem se naučila správně vytvořit projev, zvykla jsem si mluvit před více lidmi a ovládnout trému, což jsem přesně od předmětu očekávala.

Lidská práva (MVV16468K)

Předmět lidská práva probíhá formou přednášek, které se konají jednou týdně. Je zaměřen na elementární lidské právo – právo na život a podle jeho specifik je rozdělen do tří částí – počátek života (problematika potratů), konec života (otázka eutanázie) a přirozenost života (vývoj a přípustnost genových manipulací a výzkumů). V rámci úspěšného absolvování předmětu je nutné napsat seminární práci a následně ji obhájit před ostatními posluchači. V tomto předmětu jsem se dozvěděla mnoho obohacujících informací a byla jsem s ním spokojená, je však nutné podotknout, že přednášky jsou vedeny v dost filozofické rovině, což nebude pravděpodobně každému zcela vyhovovat.

Dějiny ekonomických teorií (MV119K)

Současný silně globalizovaný svět a zároveň měnící se paradigmata humanitních vědeckých metod i předmětů jejich zkoumání už dávno studentům neumožňují specializovat se jen na úzký teoretický obor, ale nutí je využívat i poznatky z jiných odvětví společenských věd. Dějiny ekonomických teorií poskytují formou přednášek a diskuzí základní přehled o ekonomickém učení „západního“ myšlení. Postupně se proberou první úvahy o ekonomice v starověkém Řecku, středověká ekonomie, formativní období politické ekonomie i zrod moderní ekonomické vědy, přičemž poslední semináře jsou věnované předpokladům k vstupu ekonomie do 20. století. Zároveň je odpřednášený základní výklad ekonomických pojmů a souvislostí, a tak se tento předmět stává zajímavým úvodem k povinným předmětům Základy ekonomie I. a II, čímž velmi ulehčuje jejich pozdější absolvování. K získání kolokvia stačí napsat jednoduchý test, k jehož složení stačí 60 procent bodů.

Freedom of Speech and Freedom of the Press under the First Amendment of the United States Constitution

I přes složitý  název se předmětu vyučovaného v anglickém jazyce nemusíte bát. Freedom of Speech se obvykle nevypisuje standardně mezi volitelnými předměty, ale až na základě potvrzení od profesora z právnické fakulty Chicago přijde v průběhu semestru e-mail s nabídkou tohoto předmětu. Profesor Seng, který má totiž předmět na starosti, přiletí do Brna pouze na týden a půl, předmět proto trvá jen v tomto rozmezí, zato je ale výuka každý den hodinu a půl. Ti, kteří s angličtinou někdy bojují, přesto by je však tematika svobody projevu ve Spojených státech zajímala, se nemusí bát: Seng má opravdu výtečně srozumitelnou výslovnost a pokud se na něco ptá, je trpělivý, dotaz i několikrát zopakuje, pokud nerozumíte.

Z vlastní zkušenosti mohu říct, že tento předmět byl jednak zajímavým zpestřením a vybočením z řady ostatních všedních předmětů, tak ale i obohacením mých znalostí v této oblasti. Kolokvium z tohoto předmětu získáte účastí na většině seminářů (není problém se omluvit, když některý den z týdne a půl nemůžete, v pátek se nevyučuje), dále rozborem jednoho krátkého případu, který Seng zadá, a krátkou esejí na jednu až dvě strany, na jejíž odevzdání máte více než měsíc času.

Právo informačních a komunikačních technologií I (MVV793K)

Pokud jste zjistili, že většina povinně volitelných předmětů, která by vás zajímala, je už obsazená studenty vyšších ročníků nebo vašimi rychlejšími spolužáky, a přesto byste už v prvním semestru rádi nějaký PVP absolvovali, zkuste Právo ICT I. Je to předmět ze sedmého semestru, jeho zapsání tedy od prváka vyžaduje notnou dávku odvahy, ale jeho absolvování není nijak náročné, zejména pokud si najdete čas chodit pravidelně na přednášky. K udělání kolokvia musíte vyplnit v ISu několik otázek, které se vztahují k odpřednášené látce. Budete se zabývat problémy působení práva na internetu, otázkou „vlastnictví“ domén nebo nekalosoutěžním jednáním. Předmět je to zajímavý a vytváří příležitost už v prvním ročníku pochytit určité znalosti z práva duševního vlastnictví, občanského i obchodního práva.

Logika pro právníky (MV205K)

Předmět druhého semestru

Semináře předmětu Logika pro právníky jsou jednou za dva týdny a  každý týden se konají nepovinné přednášky.  Kolokvium má podobu jednoduchého testu a ještě lehčího následného ústního přezkoušení. Přestože tento předmět není nijak těžko zdolatelný, ne každého zaujme. Na seminářích se sice probírají nejrůznější témata a druhy logik, které existují, musím ale přiznat, že povinné semináře mi osobně nepřišly nijak zábavné či extrémně zajímavé. Proto upozorňuji, že pokud máte určité představy o takovém předmětu, může vás nakonec jeho skutečná podoba výuky zklamat, ale na druhou stranu taky příjemně překvapit. Pokud jste proto do logiky zapálení, témata tohoto druhu vám nejsou cizí a máte popřípadě čas i chuť navštěvovat přednášky (na kterých se dozvíte právě širší propojení logiky a ujasníte základní logické principy, na což na seminářích nezbývá moc času), jistě přínos tohoto volitelného předmětu oceníte.

Kritická právní teorie (MVV012468K)

Předmět druhého semestru

Kritická právní teorie je kurz pro studenty, kteří preferují teoretické zkoumání práva před praktickou aplikací. Navazuje na poznatky získané v předmětech Teorie práva a Dějiny právního myšlení (respektive Filozofie práva), ale zvládne ho i osoba, která tyto předměty ještě  úspěšně neukončila. Výuka probíhá formou přednášek a následných diskuzí, přičemž předmětem lekcí je načrtnutí současných směrů právního myšlení. Mezi ně patří americký právní relativismus, marxismus, kritická právní studia anebo právo a ekonomie. Zároveň se diskutuje i o mimoprávních vlivech na právo, jakými jsou politika, ekonomika, společenské tendence, technologie a podobně. Všechny učební materiály se nacházejí v e-learningu a jejich jedinou nevýhodou je, že jsou v poměrně náročné angličtině. K získání kolokvia stačí v tomtéž e-learningu vyplnit každý týden zveřejňované odpovědníky, které se týkají odpřednášeného tématu.

Autoři: Tomáš Cuník, Monika Stachoňová, Barbora Zavřelová, Helena Zrůstová