Práva na Masarykově univerzitě

Sedm stovek vás, potencionálních právníků, bylo pozváno na zápis, kde jste se zbavili jedné ověřené kopie maturitního vysvědčení a na oplátku jste se stali oficiálními studenty oboru Právo a právní věda. Většina z vás se již vyfotila a zvládla si vytvořit svůj první rozvrh v komplikovaném ISu. A co vás čeká dál? Co ještě zařídit a jak se zorientovat na fakultě, o tom bude tento článek.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity na Veveří. Foto: Mercy/Wikipedia Commons

Studenti práv jsou oproti jiným studentům Masarykovy univerzity ve výhodě v tom, že mají výuku, menzu s bufetem, knihkupectví i knihovnu jen v jedné budově. Při troše snahy si mohou zapsat ve stejné budově i tělocvik. Vzhledemk tomu, že i promoce většiny fakult MU se odehrávají v aule PrF MU, nemusí za celé své studium navštívit v Brně jinou budovu (snad kromě přijímacích zkoušek a focení se na Fakultě informatiky).

ISIC

Jednou z hlavních věcí na počátku studia je zařídit si ISIC. Je to jakýsi průkaz, který potvrzuje, že studujete na vysoké škole. Využijete ho jako identifikační průkaz při všech zkouškách. Budou ho po vás chtít, když si budete půjčovat knihy z knihovny a když si budete v menze objednávat jídlo. Také můžete díky němu získat různé studentské slevy.

Objednání se provádí přes IS, zaplatíte převodem na účet a dojdete si kartu vyzvednout na studijní oddělení. Každý rok si obdobným způsobem musíte pořídit revalidační přelepku, jež prodlouží její platnost na další školní rok.

Studijní oddělení

Studijní oddělení se na Právnické fakultě nachází v prvním patře a agendu prvních ročníků má na starosti Alice Brychtová. Navštěvovat ho (kromě zmíněného převzetí ISICa) budete pokaždé, když budete potřebovat razítko na potvrzení o studiu či na žákovský průkaz (pro levnější dopravu). V prvním rocestudia jinak pravděpodobně do kontaktu se studijním oddělením nepřijdete, pokud nebudete žádat o individuální studijní plán.

Knihovna

Knihovna se nachází v prvním podzemním podlaží. Před vstupem si vždy musíte odložit tašky a kabáty do skříněk. Knihovna se dělí na studovnu a půjčovnu. Ve studovně naleznete množství učebnic a časopisů, které se vztahují k předmětům vyučovaným na škole. Samozřejmě si zde můžete přečíst noviny, komentovaná znění zákonů a třeba i Pravidla českého pravopisu. Do půjčovny jděte, chcete-li si vzít nějakou knihu domů. Způsob vypůjčování je obdobný jako ve většině knihoven. Pro snazší vyhledání knihy existuje adresa aleph.muni.cz, kde si můžete zjistit kód knihy.

Učebnice a učební materiály

K tomu, abyste úspěšně prošli přes zápočtové testy a zkoušky, musíte mít buď učebnice, nebo jiné učební materiály (které bývají levnější a pohodlnější variantou). Zápisky z přednášek a seminářů a studijní materiály v ISu stačit nebudou.Rozhodnete-li se pro učebnice, můžete nejdříve zajít do školní knihovny (k registraci budete potřebovat ISIC) a podívat se na ně, můžete tak zhodnotit, z které učebnice Teorie práva se vám bude nejlépe učit a nevybírat si ji jen na základě dojmů starších studentů. Učebnice můžete zakoupit v knihkupectví ve škole nebo si je pořídit od starších spolužáků, kteří je nabízejí přes inzerci v ISu nebo na nástěnkách ve škole. Na učebnice práva je také zaměřené studenty oblíbené knihkupectví v IBC v ulici na Příkopě, kde stačí přijít se seznamem knih a prodávající vám je ochotně vyhledá.

Učební materiály jiného druhu, tj. vypracované otázky apod., naleznete na serveru pravuska.eu, což je diskuzní fórum současných druháků a třeťáků.

Výuka

V září, v první týden výuky, vás čekají pouze nepovinné přednášky. Konají se obvykle ve velkých přednáškových místnostech číslo 136 a 140. Bude-li v rozvrhu napsáno, že se určitý předmět koná v jeden čas ve dvou učebnách, znamená to, že učitel bude fyzicky jen v jedné přednáškové místnosti (zpravidla 136) a do druhé (030) se bude jen přenášet zvuk. Technické potíže s přenosem zvuku nejsou na fakultě neobvyklé, proto doporučuji chodit do místností, kde se přednášející nachází. Má to i další výhody, lépe se vám udrží pozornost a uvidíte, co vyučující píše (maluje) na tabuli. Nevýhodou je, hlavně zpočátku semestru, naprosto nesnesitelně narvaná místnost, kdy někteří studenti sedí i na schodištích mezi lavicemi. Řešením může být účast na přednáškách se studenty celoživotního vzdělávání, kteří mají tytéž přednášky, jen v jiný čas.

Počínaje druhým týdnem začínají semináře a cvičení, pro ně sledujte včas studijní materiály v ISu, neboť je možné, že dostanete nějaký úkol už na první seminář. Avšak pravděpodobnější je, že se nejspíš jen dozvíte, jaké učebnice si pořídit a co bude potřeba k získání zápočtu. Požaduje se většinou aktivní účast s možností jedné nebo více neomluvených absencí a určitého počtu omluvených absencí. Dále budete muset pro získání dvou tří kreditů například zpracovat a přednést referát, napsat seminární práci, obvykle na vás čeká zápočtový test na konci semestru. Teoreticky se předpokládá, že na seminář budete chodit nachystaní se znalostmi látky probrané na přednáškách.

Zápis do druhého a každého dalšího semestru se provádí přes IS a je třeba získat nejméně patnáct kreditů v předchozím semestru nebo 45 dohromady za dva předchozí semestry.

Zkoušky

První zkouškové období probíhá v měsíci lednu a v první části února. Druhý a třetí zkouškový pokus ale zpravidla můžete využít i v dalším zkouškovém období(konec května, červen a začátek září). Na zkoušky se hlásíte opět prostřednictvím ISu. Dejte si ovšem pozor, na který termín se hlásíte. Některé jsou označeny slovem „řádný“, což znamená, že se tam mohou zapsat jen studenti, kteří jdou využít svůj první pokus. Je-li u termínu slovo „opravný“, je určen pro studenty, kteří už první pokus využili a jdou podruhé či potřetí. Pokud byste se na tento termín přihlásili, aniž byste využili první pokus, budete mít o jeden pokus méně. Nejčastěji je však u termínu napsáno „řádný i opravný“, kam se můžou hlásit všichni.

Zkouškové období je mnohem náročnější než výuka v průběhu semestru a zkoušky jsou daleko obtížnější než zápočtové testy. Nelze se tedy divit, že ačkoli máte na zkoušku dva pokusy (případně můžete využít třetí pokus, který ale za celé studium smíte využít jen pětkrát), nějaký předmět prostě nezvládnete. V tomto případě se neděje nic hrozného, prostě onen předmět budete opakovat a děkanka vám pomocí výjimky může na žádost povolit i další opakování.

Autor: Helena Zrůstová