Právnická fakulta má opět funkční knihovnu

Jeden vstup, hlavní obslužní pult, jednotné třídění knih i zvýšení počtu studijních míst. Takto je představena nová knihovna Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Kvůli zastaralé vzduchotechnice, neexistenci moderního požárního systému a permanentnímu problému s vlhkostí musela být uzavřena a zrekonstruována. Na konci března se uskutečnilo její slavnostní otevření.

Po šestnácti měsísích je Knihovna Právnické fakulty znovu otevřena. Foto: Jitka Janů/LeMUr.mu

Po šestnácti měsících došlo 25. března ke znovuotevření knihovny Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Odstranění vlhkosti a rozšíření o bývalé prostory tělocvičny byly jedny ze stěžejních bodů rekonstrukce. Knihovna byla posílena o zahraniční literaturu, elektronické zdroje, ale i o počet individuálních a skupinových studijních míst a boxů. Přibylo také speciální moderní osvětlení, které se používá ve vnitřních prostorech k napodobení denního světla. V knihovně se tedy bude měnit intenzita osvětlení podle denní doby. Rekonstrukce zahrnuje i nový přístup pro imobilní studenty a studentky.

„Vypadá to, že se knihovna symbolicky stává něčím, co nás spojuje s celou právnickou obcí. Chce mít také své logo,“ uvedla děkanka Naděžda Rozehnalová. Autorem vítězného loga se stal student Lukáš Čejka. Další informace najdete na webových stránkách knihovny. Více fotografií si lze prohlédnout na facebookových stránkách LeMUr.mu.

Kristýna Drápalová