Priestorová predstavivosť, príklad 36, varianta 5, rok 2009

Rotácia objektov môže byť ťažším orieškom. Aj tu sa však dajú použiť nejaké finty, ktoré vám riešenie spríjemnia a zrýchlia. Budem sa opakovať, ale pre úspešné zvládnutie úloh z priestorovej predstavivosti si naozaj treba vytrénovať oči. Dívajte sa po izbe na rôzne tvary, máte ich okolo seba naozaj viac než dosť. Vnímajte rohy, oblúky, uhly, vrcholy, steny. Je to nezáživné? Možno. Ale je to tá najlepšia rada, akú vám môžem dať.

Ilustrační foto: Alberto G/Wikimedia Commons

Zadanie príkladu číslo tridsaťšesť z varianty päť z roku 2009 nájdete tu: http://www.muni.cz/admission/tsp

Začnem hneď prvým a najdôležitejším tipom. Pozrite sa na útvar zo zadania a pokúste sa odpovedať na otázku: „Koľko miesta zaberá?“ Akú má dĺžku a šírku (výšku nepotrebujeme, ide nám o akési rozprestretie útvaru v priestore, ako veľmi jednotlivé jeho časti „vytŕčajú“)? Je to akýsi poskrúcaný geometrický útvar. V jeho spodnej časti sa nám jedna jeho časť môže javiť ako kocka. Prirovnajme k ľubovoľnej jednotke dĺžky stranu tejto „kocky“. Keď si útvar vizuálne, alebo aj ceruzkou priamo na papieri doplníme na kváder, zistíme, že jeho podstavu tvoria tri x tri takéto kocky.

A teraz ideme porovnávať ostatné útvary z možností. Podozrivé sú tie, ktoré sa nám zdajú príliš „rozťahané“, ako keby zaberali príliš veľa miesta, boli priveľmi poskrúcané, členité… Pozriete sa napríklad na možnosť D. Tá je úplne najvhodnejším príkladom toho, o čom hovorím. Pokúste sa spočítať, koľko „kociek“ tvorí dĺžku tohto útvaru. Ak dostanete číslo štyri, zatiaľ sa mi darí vám to vysvetliť tak, aby to bolo pochopiteľné. Pokojne si do obrázku kreslite, naznačujte si tam tieto „kocky“, podľa čiar, ktoré daný útvar tvoria. Podobne vyradíme možnosť C, tá má na šírku tiež štyri „kocky“.

No a teraz zbystríme zrak. Pokúsme sa vizuálne si dané útvary rozložiť na ich jednotlivé časti. Zamerajme sa na najdlhšiu časť  útvaru zo zadania, ktorý otáčame. Ako sú vzhľadom k tejto časti usporiadané tie zvyšné? V dolnej časti obsahuje útvar akýsi „dvojkockový“ výčnelok, ktorý je k najdlhšej časti „pripevnený“ „zhora“ a smeruje „doľava“, tým istým smerom, ako celý zostávajúci zvyšok útvaru.

Ako je to v možnostiach, ktoré sme ešte nevylúčili, teda A, B a E? Keď si nájdeme najdlhšiu časť útvaru pod písmenkom A, zistíme, že je k nej síce „pripevnený dvojkockový“ výčnelok smerujúci „doľava“, ale zároveň tá zvyšná časť nezodpovedá usporiadaniu útvaru zo zadania. Nech sa na tieto dva útvary pozeráme akokoľvek, ani jeden z nich „nevznikol“ rotáciou toho druhého. Možnosť E sa už na zadanie podobá viac. Vidíme najdlhšiu časť, tá ale nemá „výčnelok“, ktorý by zodpovedal tomu zo zadania.

Zostala nám teda možnosť B. Pre našu kontrolu, máme najdlhšiu časť. Výčnelok je menej zreteľný, ale nájdeme ho v „hornej“ časti obrázku. Spĺňa kritérium smerovania „doľava“, ako celý zvyšok útvaru (vzhľadom k najdlhšej časti). Rovnako ako „elko“ z obrázku zo zadania (v „hornej“ časti útvaru; v možnosti B v „dolnej“ časti).

Možno toto vysvetlenie nie je až také zreteľné, ťažko sa takéto poskrúcané útvary opisujú slovne. Musíte proste vnímať priestor a tvary v ňom. A taktiež musíte vedieť aspoň odhadnúť veľkosť a smer. Ak ste sa v detstve hrávali s kockami alebo rôznymi stavebnicami, možno vám to pôjde ľahšie.

Správna odpoveď sa teda v tomto príklade skrýva pod písmenkom B.

Autor: Dana Lennerová