Priestorová predstavivosť, príklad 40, varianta 5, rok 2009

Čierna, biela, čierna, čierna. Biela. Biela, čierna. Štvorce a obdĺžniky. Nie, nie sme na psychiatrickom vyšetrení, ale pri ďalšom príklade z TSP. A ten nám ponúka vzorový obrazec skladajúci sa práve z bielych alebo čiernych štvorcov. 

Ilustrační foto: Alberto G/Wikimedia Commons

Zadanie príkladu číslo štyridsať z varianty päť z roku 2009 nájdete tu: http://www.muni.cz/admission/tsp

Tento útvar má dĺžku päť krát šesť štvorcov. Taktiež si ho môžeme rozčleniť na desať obdĺžnikov (jeden sa skladá z troch štvorcov uložených nad sebou/zvislo): Dva riadky po päť obdĺžnikov.  V možnostiach máme zobrazené sady takýchto obdĺžnikov, z ktorých by sme mali bez ich akéhokoľvek otáčania zložiť obrazec zo zadania.

Vybrať správnu sadu z možností nie je žiadna veda. Môžete to robiť zložito, porovnávaním každej jednej sady so zadaným útvarom alebo si v tom nájsť nejaký rýchlejší systém.

Očami rýchlo hľadáme obdĺžniky, ktoré sú v niečom výnimočné. Napríklad náš pohľad určite hneď zaujme ten, ktorý obsahuje len čierne štvorce. Také sú v útvare dva, bohužiaľ, aj v každej jednej z možností. Podobne je to pri obdĺžniku, ktorý obsahuje len biele štvorce, ten je v útvare jeden, ale rovnako aj v každej z možností. Nevylúčili sme teda zatiaľ ešte ani jednu.

A čo takto obdĺžnik, ktorý obsahuje jeden čierny štvorec v strede? Také sú v útvare tri. Možnosti B a D však obsahujú len dva takéto obdĺžniky, preto ich vylúčime.

Zostávajú nám tri možnosti. Zoberme si teda napríklad obdĺžniky s jedným čiernym štvorcom hore a zvyšnými štvorcami bielymi. Také sú v útvare dva (hneď pod sebou). V možnosti A sú ale až tri a v možnosti C iba jeden.

Pre istotu ešte môžeme so zadaním skontrolovať možnosť E. Dva čisto čierne obdĺžniky, jeden biely, tri so strednými štvorcami čiernymi, dva s čiernym štvorcom hore. A zvyšok: Útvar obsahuje ešte dva obdĺžniky s čiernymi štvorcami dole (nad čiernym štvorcom sú dva biele). Presne rovnako je to aj v možnosti E. Dokopy teda máme desať obdĺžnikov z možnosti E, ktoré sú zhodné s tými v zadaní.

Správnym riešením je teda možnosť E.

Autor: Dana Lennerová