Projekt Pdf se rozjede v září

Pedagogická fakulta připravuje projekt, který rozvine anglickou slovní zásobu žáků na druhém stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií. Stěžejní pojmy v každém předmětu budou vyučovány v anglickém jazyce.

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Foto: Michal Klajban/Wikimedia Commons

Anglický jazyk v posledních letech zasahuje do mnoha oblastí našeho života, mnohdy více, než je nám milé. Jeho užitečnost je však nesporná. S jeho znalostí má každý lepší šanci na pracovní uplatnění, a proto se angličtina stále víc rozšiřuje i do škol.

Od září 2010 se rozjíždí projekt, který vymysleli na Pedagogické fakultě MU. Jeho cílem je přinést angličtinu do všech předmětů vyučovaných na druhém stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií. Stěžejní pojmy v matematice, zeměpise a dalších předmětech budou tedy učeny i v anglickém jazyce. „Dle našich představ například učitel matematiky doplní pokyn Spočítej rovnici jeho anglickým ekvivalentem,“ uvedla manažerka projektu Jitka Kazelleová. Žáci by díky tomu měli těmto výrazům po dokončení školy rozumět.

Tým z Pedagogické fakulty ve spolupráci s učiteli vytipovává vhodnou slovní zásobu z jednotlivých předmětů a nyní má již nasbíráno kolem 20 tisíc slov a slovních spojení, která překládá do angličtiny. Další terminologie bude přibývat až do konce listopadu.

Projekt s názvem CLIL do škol je financován z evropského Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost částkou téměř 15 milionů korun a potrvá do roku 2012. Je do něj zapojeno na 130 učitelů a více než dvoutisícovka žáků ze sedmi škol z Jihomoravského, Karlovarského a Zlínského kraje.

Všechny materiály (audio i textové soubory) budou později zveřejněny na webových stránkách.

Autor: Helena Zrůstová