První kroky na Filozofické fakultě

Jedna z nejstarších fakult Masarykovy univerzity, Filozofická fakulta, nabízí mnoho oborů ke studiu a je co do počtu studentů největší. Velké množství studentů může ale také znamenat velký počet dotazů ohledně studia a organizačních věcí. Na následujících řádcích se dozvíte alespoň to nejzákladnější. 

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Foto: Jakub Špiřík/LeMUr.mu

První věc, na kterou je třeba se při nástupu na FF MU zaměřit, je rozmístění jednotlivých budov fakulty. Základní „doupě“ se nachází na ulici Arne Nováka (asi 30 metrů od tramvajové zastávky Grohova), kde najdete budovy A, B, C, D, knihovnu a oblíbený klub Domeček. V tomto areálu se studenti vyskytují asi nejvíce, kromě studijního oddělení, které se nachází v budově C, zde totiž sídlí knihovna, dvě místa, která jsou pro studium na FF důležitá. Areál na Arne Nováka je od letošního jara přísně nekuřácký, popelníky zmizely i z prostoru před budovou a studenti jsou v případě porušení zákazu napomenuti (za ty nepříjemnosti opravdu cigareta před školou nestojí, stačí popojít dvacet metrů bokem či na protější stranu ulice).

Další budovy, konkrétně G a J jsou na ulici Gorkého v těsném sousedství Arne Nováka, budovy K a L stojí přímo na ulici Veveří, budova N je na Janáčkově náměstí a prostory označené MN 13 se nachází na Moravském náměstí. Filozofická fakulta má celkem čtyři PC pracovny, v budově D, druhou v budově L, dále v přízemí budov A a G, které jsou otevřeny od pondělí do pátku od 8:00 do 20:00. Na počítačích můžete jít pracovat také do knihovny a v budovách je bezproblémové připojení k internetu.

Studijní oddělení

Kromě vyučovacích místností a děkanátu v prostorách budovy C naleznete také kanceláře studijního oddělení, které je, zvláště pro nastupující studenty, podstatné pro studium na FF. Studijní oddělení je to první, co byste při nástupu na VŠ měli navštívit. Podají vám tam základní informace, vyzvednete si také ISIC a dostanete tolik potvrzení o studiu, kolik jich jen budete potřebovat (na šalinkartu, kvůli brigádě, kvůli založení účtu či pořízení kreditkarty). Je dobré navštívit studijní oddělení nejlépe na konci srpna nebo začátkem září, protože začátek semestru znamená velmi dlouhé fronty před dveřmi jednotlivých studijních referentek. Než na studijní oddělení zamíříte, bedlivě si pročtěte informace o vašem studiu v Informačním systému nebo na stránkách fakulty a zjistěte si, co jako nově nastupující studenti musíte přinést na studijní oddělení (jedná se většinou o doklad o zaplacení ISICu a formulář o bezpečnosti).

Bakaláři a Magistři

Abyste dosáhli titulu Bc. a případně i Mgr., je důležité si ohlídat počet kreditů, splnit všechny povinné předměty a včas si zažádat o zápis do dalšího semestru. Zatímco na středních školách se veškeré informace sdělovaly studentům prostřednictvím třídních učitelů, na vysoké škole si každý student zodpovídá za svoje studium sám. Referentky na studijním oddělení vám samozřejmě poradí, ale je dobré si před začátkem studia zjistit, kolik kreditů musíte v tom daném semestru získat a které předměty si zapsat. Nejlepší je samozřejmě mít známého ve vyšším ročníku, který vás s chodem fakulty seznámí, všechny příslušné informace naleznete ale také v Informačním systému MU (www.is.muni.cz), který nabízí takzvaný Doporučený studijní plán. Pro postup do dalšího semestru je nutné buď získat 15 kreditů v právě ukončeném semestru, anebo 45 kreditů za dva předcházející semestry.

Relaxace a doplňování energieStudenti na „fildě“, jak se Filozofické fakultě říká, mají několik příležitostí, jak si odpočinout. Máte možnost posedět v areálu na Arne Nováka, kde je malý parčík s lavičkami, mezi studenty nazývaný „dvoreček“, nebo si zajít na něco dobrého k pití nebo k snědku do Domečku. V budovách K a L je malé bistro s posezením, kde se bez problému připojíte také k internetu. Nejbližší menzy jsou u Právnické fakulty nebo na rektorátu na Moravském náměstí. Navštívit můžete i bufet na Přírodovědecké fakultě.

Další informace o fakultě naleznete na phil.muni.cz.

Autor: Jana Leitnerová