Rekonstrukce fildy je za dveřmi

Univerzita by měla začátkem příštího roku získat prostředky k rekonstrukci Filozofické fakulty. Peníze půjdou také na výstavbu Centra pro podporu humanitních věd v areálu FF a vznikne i podzemní parkoviště.

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Foto: Mercy/Wikimedia Commons

Dnes, 20. 8., podali zástupci univerzity projektovou žádost na ministerstvo školství a její schválení se očekává začátkem roku 2011. Rektor MU Petr Fiala předpokládá, že peníze univerzita bez problémů dostane.

Ze strukturálních fondů Evropské unie by měla univerzita získat 580 milionů korun. Z peněz se bude financovat rekonstrukce Filozofické fakulty, jejíž některé budovy se dlouhodobě nacházejí v nevyhovujícím stavu. Ten není překvapivý: Přestavované a rekonstruované objekty využívá fakulta již od dvacátých let minulého století a od této doby nikdy neprošly kompletní opravou.

Klíčovou součástí rekonstrukce bude zbourání budovy B2 – která v současné době není v provozu – a stavba nového komplexu na stejném místě. Ten bude mít šest nadzemních a dvě suterénní podlaží, v nichž bude umístěno podzemní parkování a depozitář knih propojený se stávající fakultní knihovnou. Plánuje se i rekonstrukce sousedních budov A a B1, nové řešení vstupu a úprava nádvoří. „Naším cílem je především vybudovat moderní infrastrukturu, která vytvoří podmínky pro kvalitní doktorské studium a špičkovou vědeckou práci,“ uvedl vědecký ředitel projektu Jan Zouhar.

V případě, že vše proběhne bez problémů, bude přestavba a rekonstrukce dokončena v roce 2014.

Autor: Helena Zrůstová