Rekonstrukce Filozofické fakulty se protáhne o další tři roky

Podle původního plánu se už letos měli studenti Filozofické fakulty stěhovat do zrekonstruovaného komplexu budov v ulici Arna Nováka. Místo toho však studenti a učitelé stále dochází do budovy Vysokého učení technického na Úvoze. Kvůli pozastavenému výběrovému řízení univerzita odložila přestavbu až na rok 2018. I přes tyto komplikace se nejspíš Filozofická fakulta z Úvozu ještě letos přestěhuje.

Filozofická fakulta před opravami. Foto: Jakub Špiřík/LeMUr.mu

O plánu rozsáhlé rekonstrukce budov Filozofické fakulty jsme již informovali. Za poslední čtyři roky se vedení fakulty muselo vypořádat s nejednou obtíží. První etapu oprav, která se týkala budov A, B1 a B2, by měla stavební firma dokončit v polovině letošního roku. Nad rekonstrukcí budov C, D a E zatím visí otazníky. Kvůli stížnosti jedné z firem na výběrové řízení musela fakulta konkurz pozastavit. Dokončení oprav je tak v nedohlednu. Projektanti původně stanovili datum kolaudace na září 2016, už teď je ale jasné, že ho nedodrží. „Zdržení rekonstrukce zbylých budov je zatím do konce roku 2018,“ potvrdil tajemník Filozofické fakulty Ivo Jurtík.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověřuje postup univerzity

Veřejnou soutěží vypsanou univerzitou se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zabývá od konce loňského listopadu. „Výběrové řízení na projektanta úřad pozastavil, protože jeden z účastníku podal protest. Univerzita to nemohla ovlivnit,“ uvedl bývalý děkan Filozofické fakulty Josef Krob. Stížnost podala architektonická společnost Pelčák a partner, která se v zákonné lhůtě odvolala. Podle firmy nebyl jeden z účastníků pro výběrové řízení dostatečně kvalifikovaný. Univerzita si však stojí za tím, že postupovala standardně. Vzhledem k tomu, že vedení univerzity nepodepsalo smlouvu s dodavatelem, nehrozí škole ani pokuta. Mluvčí univerzity Tereza Fojtová odhaduje výši veřejné soutěže na projektové práce zhruba na dva a půl milionu korun. V případě, že ÚOHS skutečně odhalí pochybení v projektu, znamenalo by to buď úplně zrušení výběrového řízení, nebo návrat vyřazené firmy do něj.

Kromě dvouletého zpoždění oprav nyní Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pozastavilo univerzitě čerpání dotací. První etapu rekonstrukce zaplatila z Evropských fondů, při té druhé čerpá z dotací MŠMT. „Mezitím, co se zastavilo výběrové řízení, odložilo MŠMT plnění programu investic,“ poznamenal Krob. Peníze z dotací bude univerzita moct znovu čerpat, až dokončí výběrové řízení, vybere projektanty rekonstrukce a podepíše smlouvu s vybranou stavební firmou.

O stěhování fakulty z Úvozu zatím univerzita jedná

Část Filozofické fakulty nyní sídlí v budově Vysokého učení technického na Úvoze. Jedním z největších problémů je složité obcházení budovy. Vchody do ní jsou zamčené a studenti se dovnitř dostanou jen přes vrátnici. „Musíme obcházet celý areál, na vrátnici mě ale nikdo ani nekontroloval, jestli jsem student nebo ne,“ sdělila studentka filologie Danuše Končická. Studenti i vyučující se shodnou, že nestíhají o pauze přeběhnout do učebny v jiné budově. „Vím, že nohy ještě nikomu při obcházení neupadly, ale otevření vchodu do U1 by výrazně ulehčilo hektické přebíhání mezi budovami univerzity,“ dodala Končická.
Vypadá to však, že studentům svítá na lepší časy. V současné době vedení univerzity jedná o přesunu FF z Úvozu. „Aktuálně je naplánováno vystěhování na 31. prosinec letošního roku,“ potvrdil Jurtík. Konkrétně se stěhování týká budov na Jaselské, Veveří a Joštově. Univerzita tak mimo jiné nebude muset dále platit nájem budov VUT.

Eliška Kolmanová