Rektor menoval Ivana Malého do funkcie dekana ESF

Dňa 31. mája 2010 rektor Petr Fiala menoval docenta Ivana Malého, vedúceho katedry verejnej ekonómie na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity do funkcie dekana ESF. 

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity. Foto: Palickap/Wikimedia Commons

Malý bol 26. mája z dvoch kandidátov zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých senátorov Akademického senátu ESF.

Fakultu povedie od 1. júna 2010 až do 31. mája 2014. Predovšetkým sa chce sústrediť na zlepšenie vedeckého výkonu pracovníkov fakulty a mimo iné taktiež na zatraktívnenie doktorského štúdia a jeho otvorenie väčšiemu počtu zájemcov.

Malý nastúpil do funkcie dekana po Martinovi Svobodovi, ktorý v marci tohto roku zo svojej funkcie odstúpil kvôli podozreniu z pochybenia pri vykazovaní publikácií.

Autor: Dana Lennerová