Senát FSS schválil změny ve studiu předmětů v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 29. 4. schválil akademický senát fakulty fociálních studií novou směrnici týkající se předmětů v angličtině. Fakulta tak vyslyšela studenty prezenčních programů, kteří si stěžovali na nedostatek předmětů v angličtině a kteří se báli, že by kvůli tomu nestihli povinnost odstudovat jeden předmět v angličtině.

AS FSS. Foto: Tomáš Muška/LeMUr.mu

Nová směrnice nahradila starou verzi z roku 2003, protože uváděla pouze povinnost studentů absolvovat za bakalářské i za magisterské studium prezenčního studia jeden předmět v angličtině. Byla tedy pro současné potřeby studentů i fakulty nedostačující. K této jediné informaci senát do směrnice přidal možnost splnit si povinnost studia předmětu v angličtině na jiných fakultách jako céčkový předmět. „Byli bychom však raději, aby si naši studenti vybírali z předmětů, které nabízí fakulta,“ podotkl k tomu děkan Fakulty sociálních studií Ladislav Rabušic. Jako splněnou povinnost bude fakulta počítat i studium předmětů v angličtině na zahraničním výjezdu, například v rámci programu Erasmus.

Směrnice ukládá jednotlivým katedrám na fakultě, aby pravidelně zveřejňovaly nové předměty, které spadají do této kategorie. Fakulta tak tímto chce na katedry tlačit, aby rozšiřovaly svoji nabídku a daly studentům více na výběr. Kolem tohoto bodu se však na zasedání strhla debata. Místopředseda Akademického senátu Alexandr Průša poukázal na problém použití slova pravidelně. „Pravidelně může znamenat jednou za deset let. Tímhle se problém neřeší.“ Proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy  Markéta Pitrová však odmítla specifikovat, jak často by fakulty měly zřizovat nové předměty. Domnívá se, že by to katedry nemusely zvládnout.

Senát zjednodušil život studentům ještě o něco více, když na zasedání  přijal novelu směrnice o schvalování mezifakultního studia.  Studenti si tak nemusí shánět souhlas fakulty, na které chtějí začít studovat, tuto povinnost za ně převezme studijní oddělení jejich první fakulty.

Autor: Vladimíra Dostálová