Šest let rekonstrukcí areálu na Arna Nováka je u konce

Hlavní areál Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na Arna Nováka 1 má několik budov, jež postupně od roku 2012 procházely většími či menšími opravami. Toto období nedávno skončilo a rektor univerzity s děkanem fakulty zvou veřejnost u této příležitosti na prohlídku a informativní schůzku k dokončení rekonstrukcí. Akce se bude konat ve středu 19. 9. 2018 od 14:00 ve vstupním prostoru budovy D před čítárnou.

Nádvoří Filozofické fakulty MU. Foto: David Klement / Lemur

Jako největší fakulta Masarykovy univerzity má Filozofická fakulta značný počet budov. Ty jsou rozesety po celém Brně, ale jejich největší koncentrace je v hlavním areálu FF na Arna Nováka 1. Zdejší budovy A až F, z nichž nejstarší pochází z roku 1872, byly postupně od roku 2012 rekonstruovány. Filozofové milující zároveň stavebnictví si tak mohli dlouho užívat stavební práce v areálu, ti ostatní aspoň postupné proměny jednotlivých budov. Přestavbou poslední z nich, budovy D z dob socialismu, bylo letos v létě období rekonstrukcí ukončeno a u této příležitosti chce FF za účasti významných hostů představit veřejnosti zrekonstruované budovy C a D.

Zájemci budou moci 19. září od dvou hodin odpoledne nahlédnout do nové čítárny, zrekonstruovaných učeben, kinosálu a podívat se i na místa, která zůstala v původním stavu. Na informační schůzce vystoupí rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, děkan FF Milan Pol a akademický koordinátor projektu rekonstrukce Josef Krob.

Po proslovech a prohlídce budov bude následovat studentský festival SemestStart. Ten od tří do osmi hodin odpoledne nabídne prezentaci spolků, vystoupení divadelní skupiny Džem theatre nebo koncerty kapel First Smile, MEdS či The Newmour Experince.