Spoznajte online záchranu na problémy

Internetová poradňa ponúka výhodu anonymity a rýchlych reakcií na vaše problémy. O tom, s akými problémami sa ľudia najčastejšie potýkajú a tiež, že skúškové obdobie spôsobuje mierny nárast dopytu po poradni s nami za tým poradne Fakulty sociálnych štúdií prehovorila Jana Trčková.

Ako dlho funguje internetová poradňa?

Internetová poradňa Fakulty sociálnych štúdií funguje štyri a pol roku, konkrétne od 1.4.2013.

Aké výhody ponúka oproti iným poradniam?

Výhody oproti iným poradniam je zložité definovať, pretože na internete je možné nájsť poradne, ktoré ponúkajú rôzne spektrum služieb. V čom je však jedinečná, je jej študijní charakter. Ide o príležitosť pre študentov a absolventov byť v reálnej praxi a zdokonaľovať sa v zručnosti internetového poradenstva. Dovolíme si tvrdiť, že naša Internetová poradňa FSS garantuje odbornosť a vysokú kvalitu odpovedí.

Prečo poradňa vznikla?

Naša poradňa vznikla, a stále pokračuje, ako dobrovoľnícky projekt, čoho základným cieľom je ponúkať kvalitnú službu – internetové poradenstvo a zároveň rozvíjať jednotlivých poradcov. Niektorí poradci, ktorí nastúpili v začiatkoch poradne, sú už mentory, ktorým prejde rukami každý dotaz a ktorí garantujú kvalitu odpovedí.

Otázky sa najčastejšie týkajú duševného zdravia alebo partnerských a rodinných vzťahov

Aký veľký záujem je o internetovú poradňu?

V otázke záujmu o poradňu je ťažké povedať, či je veľký. Príde nám priemerně tri až päť dotazov týždenne, čo však dohromady znamená zhruba dvanásť až dvadsať hodín práce pre službu na daný týždeň.

Aké sú najčastejšie problémy s ktorými sa stretávate?

Jedná sa najmä o témy duševného zdravia svojho alebo blízkych, partnerské vzťahy a problémy, rodinné vzťahy, problémy v dospievaní, seba rozvoj, ale aj konkrétne dotazy, napríklad si ľudia zaujímajú o konkrétne odporučenia terapeutov v niektorých mestách.

Môžete povedať, že pred a počas skúškového obdobia prichádza do poradne viac dotazov?

Mierny nárast v skúškových obdobiach asi existuje, ale máloktorý z dotazov sa venuje témam priamo spojeným so skúškovým obdobím. Určite to nie je tak, že by sme pre toto obdobie museli posilňovať služby. Dotazy týkajúce sa štúdia, skúšok či štátnic sa objavujú, ale zďaleka netvoria tú najväčšiu časť’.

Myslíte si, že na depresie alebo úzkosti stačí internetová poradňa? Radíte často pacientom aby vyhľadali odbornú pomoc v podobe dlhodobej liečbe u psychiatra nebo psychológa?

Internetové poradenstvo funguje často ako prvý krok pri hľadaní pomoci. Ak je treba, malo by nadväzovať vyhľadávanie ďalšej odbornej pomoci, pretože internetové poradenstvo má obmedzené možnosti. U väčšiny internetových poradní, vrátane tej našej, sa totiž jedná o jednorazový kontakt. U rady dotazov preto ponúkame ďalšie možné nebo vhodné služby ako napríklad psychológa, psychoterapeuta, psychiatra nebo manželské a rodinné poradne, kde je možné situáciu podrobnejšie rozobrať a hľadať jej riešenie, a to pokiaľ možno v blízkom okolí.

Poradňa radia nielen študentom

Myslíte si, že anonymita pomáha opýtať sa aj na kurióznejšie otázky?

Anonymita môže dodať odvahu pýtať sa aj na témy, ktoré sú niečím neobvyklé, ale nie je to vždy pravidlom. Ak sa človek pri spolupráci so psychológom alebo psychoterapeutom cíti bezpečne a má k nemu dôveru, môže i s ním riešiť menej bežné či citlivejšie témy.

Radíte aj tým, ktorí nie sú študentmi Masarykovej univerzity?

Odpovedáme na všetky dotazy, ktoré nám do poradne dorazia. Naša cieľová skupina nie je nijako obmedzená. Prichádzajú nám dotazy od detí, rovnako ako dotazy ľudí dôchodkového veku. Odpoveď znie jasne – sme tu pre každého.

Aké má poradňa vyhliadky a plány do budúcna? Kam smeruje?

Vzhľadom k charakteru poradne je cieľ skromný, aj tak náročný a to držať aj naďalej vysokú úroveň̌ v kvalite odpovedí. To všetko za pomoci študentov a absolventov, ktorí sa budú tejto náročnej práci ochotní venovať nad rámec svojich povinností.

Denisa Katraničová