Squash (p982)

Squash je dynamický raketový sport, který dosahuje v posledních letech vysoké popularity. Pokud si tato hra získala i vás nebo s ní chcete začít, zkuste předmět p982 Tělesná výchova – Squash.

Foto: Lumijaguaari/Wikimedia Commons

Proč si tento tělocvik vybrat a z jakých důvodů si ho naopak nezvolit? Začněme tím méně příjemným. Ačkoliv squash probíhá jednou týdně šedesát minut, někteří z vás si možná budou muset na tělocvik najít hodiny minimálně tři. Vše záleží na tom, odkud se na vaši pravidelnou hodinu povinné tělesné výchovy, jež bude probíhat ve Sport Centru Ivanovice, vypravíte. Z České se do Ivanovic na zastávku Černohorská (Sport Centrum se nachází přímo před ní) dostanete do  pětadvaceti minut s jedním přestupem. Vyučující jsou nicméně vstřícní a vyhoví vám, pokud musíte odejít například o deset minut dříve.

Jednotlivé seminární skupiny jsou vypisovány na dopoledne. V podzimním semestru 2009 bylo vypsáno jedenáct skupin po dvanácti lidech a hodiny probíhaly od pondělí do čtvrtka mezi devíti a dvanácti. Zájem o squash byl poměrně velký, proto je nutné být hbitý při startu zápisu. Jen tak docílíte toho, že se dostanete do požadované seminární skupiny.

Tato recenze vznikla na základě zkušeností s hodinami, které vedl Milan Müller. Několikrát byl zastoupen jiným vyučujícím squashe, průběh těchto hodin však nebyl příliš odlišný. Přesto je docela pravděpodobné, že způsob vedení výuky, který je zde popsán, se může u jednotlivých učitelů poměrně lišit.

V sylabu předmětu se dozvíte, že musíte mít vlastní squashovou pálku a míček. Jednou z možností je půjčit si tyto potřeby za poplatek v samotném squash centru. Také vyučující s sebou nosí několik míčků a nějaké pálky, které vám jistě, zapomenete-li své, půjčí. Samozřejmostí je vhodné sportovní oblečení a obuv (bez černé podrážky).

Sylabus předmětu rovněž informuje o tom, že studenti budou rozděleni na začátečníky a pokročilé. K tomu však nedojde. A pokud jste třeba úplnými začátečníky, ani příliš nepočítejte s tím, že vám někdo vysvětlí alespoň základní pravidla. Hodiny squashe jsou tak trochu samostudiem, co se nenaučíte sami nebo co vás nenaučí protihráč, neumíte. Ačkoliv v sylabu si můžete přečíst, že by se začátečníci měli naučit základní squashové údery a pohyb na kurtu, nic takového se navzdory možným očekáváním učit nemusíte.

Jen zcela výjimečně se stane, že je vaše hra přerušena vyučujícím a jeho radou. Tento přístup může vyhovovat spíše zkušenějším squashistům, kteří si chtějí nerušeně jednou za týden zadarmo zahrát. Rozhodně by však neměl odradit i ty méně zběhlé a znalé v tomto sportu. Vaše spokojenost pochopitelně může záviset na tom, zdali se ve skupině najde adekvátní partner na úrovni vaši výkonnosti.

Hodiny squashe probíhají paralelně s hodinami badmintonu. Hráči obou raketových sportů sdílí nejen stejnou halu, ale i stejného vyučujícího. Výhodu spatřuji v tom, že si občas, třeba při lichém počtu squashistů, můžete zahrát i tento populární sport. K dispozici jsou rovněž stoly na stolní tenis. Ty můžete využít zejména v hodinách, v kterých se sejde více squashistů, než je squashových kurtů. To se vzhledem k počtu dvanácti lidí na čtyři kurty stává. Potřeby si můžete půjčit u vyučujícího.Pro absolvování předmětu platí standardní podmínky. Tolerována je jedna absence bez omluvenky, dvě s omluvenkou. Tělocvik je možné nahradit si ve zkouškovém období.

Pro ty z vás, kteří si chtějí dát jednou za týden pořádně do těla, spálit nějaké ty tuky, zlepšit si kondici, vybít přebytečnou energii anebo si aktivně oddechnout od studia, je squash skvělá volba. Musíte však oželit profesionálnější přístup a dohled vyučujících a překousnout skutečnost, že se hodiny této přitažlivé hry konají téměř na periferii Brna.

Autor: Jiří Starý