Start the Change: Amnesty International podporuje studenty v pořádání akcí s lidskoprávní tematikou

Hnutí Amnesty International se dlouhodobě věnuje vzdělávání v lidskoprávní oblasti. Nyní přichází s projektem, který je zamýšlen přímo pro studenty. Pokud máte nápad na akci s tematikou udržitelného rozvoje a lidských práv, můžete se zapojit do projektu Start the Change a získat grant pro její uskutečnění.

Logo Amnesty international. Zdroj: amnesty.org.au

Studenti se mohou nově zapojit do projektu Amnesty International s názvem Start the Change a získat grant na uspořádání vlastní akce. Přihlásit se mohou skupiny složené ze studentů ve věku do maximálně pětadvaceti let. „Akce by měla být zaměřena na některý z cílů udržitelného rozvoje a zároveň by se měla zabývat lidskoprávní tematikou,“ přiblížila téma projektu pracovnice Amnesty International Julie Melicharová. Cíle udržitelného rozvoje jsou programem Organizace spojených národů, na jehož formulaci se podílely všechny členské státy organizace. Zahrnuje celkem sedmnáct cílů, jako je například vymýcení chudoby, hladu, či genderové nerovnosti.

Prvního kola projektu Start the Change se studenti mohou zúčastnit do konce června 2019. Přihlásit se tedy musí tak, aby stihli svou akci do té doby uskutečnit. Typ události není nijak přesně daný, studenti se již přihlásili s benefičními koncerty, promítáním filmů, besedami s pamětníky na parníku či květinovým piknikem. Amnesty International nabízí finanční podporu v hodnotě až čtyř tisíc korun. „Organizátoři dvou nejúspěšnějších nebo nejzajímavějších akcí budou mít možnost zúčastnit se mezinárodního setkání v Maroku, na kterém se setkají se zástupci výherců z patnácti zemí, které jsou součástí Start the Change,“ dodala Melicharová. Další informace a přihlašovací formulář naleznou zájemci na webových stránkách projektu Start the Change nebo na facebookové stránce projektu.

Cílem mezinárodního projektu Start the Change, kterého se účastní organizace z celkem 15 zemí Evropy včetně české pobočky Amnesty International, je zapojit studenty do aktivního občanského života. Nezisková lidskoprávní organizace Amnesty International od roku 1961 upozorňuje na porušování lidských práv a vyvíjí nátlak na mezinárodní organizace. Pomocí kampaní, jako je například Maraton psaní dopisů, se snaží o propouštění nespravedlivě vězněných, zrušení trestu smrti a zastavení mučení. V České republice vznikla pobočka až v roce 1991, již předtím však do Československa chodilo ročně několik set tisíc dopisů na podporu takzvaných vězňů svědomí – představitelů disentu a především signatářů Charty 77.