Studenti FSpS si přejí mít kavárnu přímo na fakultě

V poslední době je mezi studenty Fakulty sportovních studií velmi často skloňovaným tématem iniciativa o vybudování studentské kavárny (bufetu) přímo na fakultě. Nebývalý zájem vyvolala mezi studenty Fakulty sportovních studií anketa s otázkou: „Uvítali byste novou kavárnu (bufet) přímo v hale FSpS?“ Valná většina z nich tuto myšlenku podpořila.

Foto: Petr Janáček

Podle výsledků ankety (http://is.muni.cz/www/67417/anketa-kavarna.html) by si studenti občerstvovací zařízení na fakultě přáli. Doposud se v anketě vyjádřilo 621 respondentů, což je polovina všech studentů, kteří jsou na Fakultě sportovních studií zapsáni. Celých 96 % z nich by novou kavárnu přímo ve fakultní hale uvítalo. Vzhledem k tomu, že na všech ostatních fakultách MU taková zařízení jsou k dispozici, není se čemu divit.

V současnosti je občerstvení na FSpS řešeno automaty umístěnými právě ve vstupních prostorách. Ty zároveň slouží i jako místo, kde mohou studenti trávit čas například v pauzách mezi výukou. Lavicím však schází opěradla, a pokud v hale čeká více studentů, místa k sezení nestačí. Právě bufet (kavárna) se stoly, židlemi a širší nabídkou občerstvení by mohl být důstojným řešením.

Jen v univerzitním kampusu jsou kromě akademické menzy další tři bufety, žádný z nich však není z budovy FSpS dostupný. A dlouho také nebude. Dostavba zelené fáze, která by propojila sportovní fakultu se zbytkem komplexu je z důvodů chybějících finančních prostředků odložena na neurčito.

„K iniciativě mne inspirovala úplně jiná univerzita a fakulta v Brně. Velice se mi zalíbila myšlenka bufetu, respektive kavárny, a její chod a provoz,“ uvádí mozek celé myšlenky Mgr. Jan Novotný (nezaměňovat s prof. MUDr. Jan Novotný CSc. – pozn.). „První krok jsem učinil někdy v lednu, kdy jsem začal komunikovat s tajemníkem fakulty. Následná anketa měla jen potvrdit, že studenti mají velký zájem na realizaci myšlenky,“ upřesňuje Novotný, přičemž dodává, že vedení fakulty proti projektu fakultní kavárny v zásadě nemá výhrady. Vedení kampusu a univerzity již tak jednoznačně nereagovalo. Zprvu nebylo jasné, v čí kompetenci tato záležitost je. Později bylo iniciátorovi projektu sděleno, že konečné rozhodnutí musí být odloženo minimálně na říjen 2010, z důvodů stále probíhajícího stěhování a změn v univerzitním kampusu. Padl i argument proti – přítomnost akademické menzy v areálu blízkého obchodního centra.

Tak zůstává stále otázkou, kdy a zdali vůbec se studenti Fakulty sportovních studií svojí kavárny dočkají. „Docela mne mrzí, že přes velký zájem studentů i pracovníků FSpS zatím nelze akci provést. Doufám, že po nastěhování všech fakult a zavedení fungování kampusu do ustálených kolejí nebudou v cestě za otevřením malého stánku s občerstvením stát žádné překážky. Věřím, že myšlenku dotáhneme do zdárného konce,“ zakončuje Novotný.

Autor: Petr Janáček
Pozn. Autor napsal článek v podobném znění pro měsíčník Muni. Zveřejněno se souhlasem autora.