Studenti Masarykovy univerzity zpívají napříč fakultami

Pěvecký sbor Masarykovy univerzity působí na hudební scéně od roku 2004, i přesto mnoho studentů ani netuší o jeho existenci. Kromě nejrůznějších cen ze soutěží mají na kontě profilové „Best of“ CD a spolupráci s metalovou kapelou Manower. Studenti, ale i absolventi všech fakult MU, se schází dvakrát týdně a pod taktovkou sbormistra Michala Vajdy se připravují na akce, které je v průběhu roku čekají. Vedle klasické sborové literatury od Vivaldiho, Mozarta či Dvořáka, má sbor ve svém repertoáru i několik spirituálů a jazzových skladeb.

Foto: Tomáš Stupka

Foto: Tomáš Stupka

Pěvecké sbory mají na Masarykově univerzitě  dlouholetou tradici, na kterou ten nynější úspěšně navazuje. Základem repertoáru je klasická hudba, ale vzhledem k tomu, že sbor MU bývá zván na nejrůznější akce, objevíte v něm také modernější kousky.  „Repertoár vybírám já, zpěváci mi v tom důvěřují, ale je třeba přizpůsobit výběr písní také akcím, kterých se účastníme,“ osvětluje obsah repertoáru sbormistr Michal Vajda. Sbor sám uskutečnil několik koncertů nejen v České republice, ale také v zahraničí a zúčastnil se mnoha prestižních soutěží.Nejbližší akce, na které bude sbor vystupovat, je VOCAL FEST Brno 2010. Koná se 20. května od půl osmé večer v atriu FSS MU.

Do sboru může vstoupit jakýkoliv student, který rád zpívá a projde konkurzem. „Konkurz není vůbec náročný, jsem schopen jakéhokoliv adepta kdykoliv během roku přijmout. Pokud se někdo rozhodne, že chce zpívat, tak se jednoduše domluvíme a zazpíváme si, potom se rozhoduji, není to klasický konkurz,“ přiblížil nábor nováčků sbormistr Michal Vajda a dodává, že není vůbec jednoduché získat pro sbor nějaké chlapce: „Za rok se takto setkám asi se stovkou dívek, ale chlapců se mi hlásí stále málo, tak pět za rok.“

I přes to je ve sboru téměř shodný počet chlapců a dívek. Jeden ze zpěváků, Matěj Bosák, prozradil, že ve sboru je téměř pět let. K souboru ho přivedla láska ke zpěvu. Ve sboru zastává post prezidenta a patří mezi zpěváky, kteří jsou již absolventy MU, konkrétně Právnické fakulty. Přiznal, že už začíná uvažovat o odchodu.

Další informace, fotografie a pozvánky na připravovaná vystoupení naleznete na webových stránkách sboru www.sbormuni.com.

Autor: Jana Leitnerová